Syng med Kirsten eller Karsten Bælg …

Borgersang ved lokalcentret, foran biblioteket, i firmafoyeen, på torvet, ved busstoppet … i midtbyen og forstæderne.

35 – 40 gange hen over et år indbydes aarhusianerne lokalt til at synge et par sange sammen i det fri eller indendørs ført an af sangere fra et af byens kor eller en person med et instrument.

Visionen er, at disse ”pop-up” sanggrupper inspirerer til dannelse af frivillige og selvstyrende kor lokalt, fx i boligforeningen, vejforeningen, sportsklubben, i tilknytning til biblioteket, på lokalcentret, hvis de ikke allerede har et.

Hvor det ikke lykkes, kan dem, der gerne vil synge, blive motiveret til at melde sig til kor hos fx aftenskolerne og Ældresagen.

Sang er næsten lige så vigtigt som motion. Der er mange lighedspunkter mellem de to ting, og for mig er begge dele livsvigtige, siger hun [Ansa Lønstrup]. Og sang er faktisk fysisk sundt. Man træner sin vejrtrækning og sine stemmebånd når man synger, og man sætter gang i blodcirkulationen. - Jeg har endda oplevet at mine tømmermænd kan gå væk hvis jeg synger dagen derpå, siger Ansa Lønstrup med et smil. Men den mentale effekt af at synge er endnu større, mener hun. For når man synger, eller gennem anden stemmetræning bruger sin stemme, sker der noget med ens personlighed. - Man bliver udvidet - oplever at man har flere muligheder. Mange føler sig opløftede når de har sunget, siger hun.”

Teksten stammer fra tidsskriftet Krop & Fysiks hjemmeside, der refererer til lektor Ansa Lønstrup, Aarhus Universitet og hendes bog: »Stemmen og Øret - Studier i vokalitet og auditiv kultur«, Forlaget Klim, 2004

FO-Aarhus har søgt og fået bevilget penge til dette projekt under "Borgeridéer" i Aarhus.

Pengene vil bl.a. gå til:

  • Løn til en initiativtager, der vælger lokaliteter, tidspunkter, sange og laver aftaler med frivillige, der vil synge eller spille for
  • Udvikling af en smart-optimeret hjemmeside med oplysning om syngesteder og sangtekster, som borgerne kan hente ned på deres telefoner og have ved hånden, hvis de vil synge med. Der skal også trykkes sangark, som uddeles til dem, der ikke selv har. 
  • PR – løbesedler, plakater, pressemeddelelser. 
  • Transport
  • Kort rapport suppleret med redigerede videooptagelser fra projektet

 Kontaktperson: Louise Svane: svane@fo-aarhus.dk eller 87 46 45 00.