Start 1996

Målgruppe: Narkomaner, der er aktive misbrugere og som tilbringer det meste af deres tid på gader og torve

Antal deltagere: 12 i to hold

Formål
At tilbyde narkomaner i metadonbehandling aktivitet og undervisning som alternativ til et liv på gaden

Forløb
25 timer om ugen med edb, bevægelse, madlavning, vejledning

Projektleder: Carlo Jørgensen (Aarh. Komm). Kontaktperson: Esben Trige (FO-Aarhus)

Samarbejdspartnere: Socialmedicinsk Klinik, Socialforvaltningen (FAS)

Finansiering: Bistandsloven + folkeoplysningsloven