2000 - 2001

Målgruppe: Arbejdsløse der ønsker at komme i fleksjobs som servicemedarbejdere

Antal deltagere: 12

Formål
Afklaring af mulighederne for arbejde, uddannelse og fritid. Et kursus for kvinder, der har brug for en pause i sprogundervisningen, men fortsat vil bruge det danske sprog aktivt gennem arbejde med bla.: *mad & sundhed *det danske samfund *fritidstilbud i Århus *håndarbejde/kreative fag *fremtidsmuligheder *edb *motion *danskundervisning.

Forløb: 20 uger. Undervisning mandag - fredag kl. 9 - 14, forår og efterår

Samarbejdspartnere: Socialforvaltningen

Finansiering: Bistandsloven, Indvandrerloven, Folkeoplysningsloven