Personligt udviklingsforløb for førtidspensionister

Kursusbeskrivelse.
Som et led i at vende tilbage til job/uddannelse eller i forbindelse med ledigheds periode kan det være styrkende og opbyggende at være i et personligt udviklingsforløb og her igennem at modtage inspiration og udveksle erfaringer med andre.

Metoderne som anvendes på kurset er opbyggende og helbredende for mennesker, som har haft oplevelser med stress, udbrændthed eller turbulens og forandring i livet.

Efter en sådan periode i tilværelsen kan det være nødvendigt og være til stor gavn at give sig selv tiden til at etablere et nyt og mere stabilt fundament. Igennem dette arbejde skabes en ny mulighed for at se sig selv og sit liv i nye rammer. Man finder ud af, hvornår man lever, som man dybest set ønsker at leve og i længden vil være tilfreds med at leve livet. Det giver fornyet glæde og tilfredshed i livet og vi kan modstå sygdom, stress og livs kriser på en sundere måde.

I en sådan proces er det godt at være i sammenhænge med andre. Det er ofte her vi får øje på mulige forandringer og henter støtte til at manifestere det i livet.

Kurset henvender sig til alle som ønsker at arbejde med personlig udvikling i sammenhæng med det øvrige hverdagsliv, vi alle stræber efter at være en del af.

Indhold:
Kurset vil være orienteret omkring den enkeltes proces og temaer, som berører os i tiden. Der lægges vægt på at arbejde med stressforebyggelse og håndtering af stress og udbrændthed. Det forudsættes, at der arbejdes med øvelser og opgaver derhjemme i ugens løb. Kurset er praktisk og øvelsesorienteret.

- Meditation, mindfulness
- Kropslige øvelser
- Drømme arbejde
- Berøring og healing
- Kreative øvelser
- Fordybelse omkring eksistentielle livs temaer.

Praktiske oplysninger:
En dag om ugen fra kl. 12.30 til 17.30 eller to dage om ugen fra kl. 12.30 til 15.30.
Underviser: Hanne Ravn
Lokale: Frederiksgade 78C, 2. sal, 8000 Aarhus C


Meditation og yoga for førtidspensionister

Meditation og yoga har været praktiseret i Østen gennem tusinder af år. Begge dele har i nyere tid vundet indpas, og bruges i høj grad i Vesten i dag, fordi mange mennesker har erfaret, at både meditation og yoga, blandt andet virker positivt i forhold til stress, uro, angst og depression.

På kurset vil vi arbejde med meditation og yoga på begynderniveau, så alle kan være med, og der lægges op til, at deltagerne kan bruge de lærte øvelser hjemme, også efter endt kursus.

Kodeord for arbejdet: Styrkelse af jordforbindelse, evne til koncentration og fordybelse, afspænding, afbalancering af krop og psyke, indre harmoni og ro, forebyggelse og bearbejdning af stress, kontakt til egne behov, kontakt til kreative tanker, kontakt til livsmod og styrke,

Praktiske oplysninger
Tider: 9 timer om ugen. Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12:30-14:30. Fredag kl. 9-13 (Vandreture i naturen).
Lokale: Frederiksgade 78B, 2. sal, 8000 Aarhus C.
Underviser: Ole Lauritsen