2002-04

Målgruppe: Unge døve

Antal deltagere: 10

Formål
Projekt FAST er et tilbud fra Revacenter Århus Nord, til unge døve om at opnå og fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet eller et uddannelsessted dels via en målrettet og tæt opbakning fra en projektleder i samarbejde med døvekonsulenter, jobkonsulenter, IT-konsulent o.a.

Forløb
IT-Skolen ved Peter Ærø gennemfører IT-undervisningsforløbet ved hjælp af tegnsprogstolk. På kurset arbejdes med at opnå færdigheder i kontorfunktioner, tekstbehandling, regneark m.m. Internet og e-mail er grundlæggende værktøjer under hele forløbet bl.a. til kommunikation, jobsøgning, uddannelsessøgning, fælles online kalender- og dokumentsystem o.a.

Der udarbejdes et hjemmesideprojekt til beskrivelse af hele projektet, med præsentation af deltagerne, information til virksomheder om at have døve ansat. Hjemmesideprojektet indgår som en del af undervisningen, hvor deltagerne selv er med i alle faser af udviklingen

Projektleder: Peter Ærø

Samarbejdspartnere: REVA Nord