Startet 2004 (tidligere hed projektet Job Breaker)

Job X var en uges jobsøgningsforløb som forberedelse til ansættelse i et løntilskudsjob i Aarhus Kommune.
Jobværkstedet var et åbent jobsøgningsværksted, hvor deltagerne fx hver eller hver anden uge kunne prioritere deres egen jobsøgning, mens de var i løntilskudsjob i Aarhus Kommune.

Jobsøgningsværksted, med vejledning og støtte til at skrive ansøgninger, søge job eller uddannelse, skabe netværk, være opsøgende over for firmaer og vikarbureauer

FO-Aarhus støttede med midler fra Folkeoplysningsloven.

Job X og Jobværkstedet holdt til i samme lokale i Folkeoplysningens hus, Vester Allé 8 A, 2. sal, 8000 Aarhus C. Tlf.: 86 18 55 36

Om Job X
- På Job X holdes, afhængig af behov og antal deltagere, fælles oplæg om bl.a. jobsøgning, dataliste, ansøgning og jobsamtale og forløbet tilrettelagt med en stor del selvstændigt arbejde. 
- Vejlederen gennemgår desuden Aarhus Kommunes opbygning og fortæller om de muligheder og vilkår der er forbundet med at være i løntilskudsjob ved Aarhus Kommune. 
- Desuden indkaldes alle til en personlig samtale efter Job X-ugen om det kommende løntilskudsjob. 
- Der informeres desuden om muligheder for aktiv jobsøgning på Jobværkstedet, mens man er i løntilskudsjob. 
- Alle deltagere bedes medbringe 1 stk. ansøgning der tidligere har været anvendt, 1 stk. CV / dataliste samt en udskrift af datalisten på Jobnet.dk

Målgruppe: Ledige på bistandshjælp eller dagpenge

Antal deltagere: Ca. 50 personer pr. år

Samarbejdspartnere: Aarhus Kommune

Finansiering: Kommunal