Mange EU borgere har af forskellige grunde - økonomiske, sociale, uddannelsesmæssige eller geografiske - ringe eller ingen mulighed eller tradition for at deltage i sprogundervisning.

 

Den centrale idé i dette EU Lingua projekt er at flytte sprogundervisningen fra uddannelsesinstitutionerne ud til borgere, som ellers ikke benytter sådanne tilbud.

Et vigtigt formål med indsatsen er at skabe opmærksomhed om initiativet blandt myndigheder og organisationer (som ikke beskæftiger sig med sprogundervisning) og overbevise dem om værdien af at kunne tilbyde sprogkurser.
EU vil gerne støtte de "små" sprog, som så få lærer at det dårligt lønner sig at udvikle og tilbyde kurser i dem.

Dansk er selv et af de små sprog og det er de andre skandinaviske sprog også, så FO-Aarhus vil bla. udvikle og tilbyde kurser i svensk og norsk ude på lokalcentre.
Vi vil også komme ud med kurser målrettet til sent udviklede voksne. Her drejer det sig om at give tilbud om undervisning i fremmedsprog til en gruppe borgere i samfundet, der ellers ikke er den slags tilbud til.

Projektet støttes af EU Kommissionens Lingua 1 program som har til formal at fremme undervisning i fremmedsprog.

Allegro var et tre års projekt, der sluttede i september 2005. Hvis du har spørgsmål til det, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på mailadressen: henrik.gram.nielsen@fo-aarhus.dk