Start: 1994

Målgruppe: Udenlandske kvinder med særlige behov, komplekse problemer - der ønsker at afklare sig, at arbejde sammen med andre kvinder og som forstår og taler dansk.

Antal deltagere: 12

Formål
Afklaring af mulighederne for arbejde, uddannelse og fritid. Et kursus for kvinder, der har brug for en pause i sprogundervisningen, men fortsat vil bruge det danske sprog aktivt gennem arbejde med bla.:
*mad & sundhed
*det danske samfund
*fritidstilbud i Århus
*håndarbejde/kreative fag
*fremtidsmuligheder
*edb
*motion
*danskundervisning

Den Halve Himmel har til formål at afklare den ovenfor beskrevne målgruppe såvel personligt som erhvervs- og uddannelsesmæssigt, og via en udvikling af kursisternes personlige beredskab at gøre dem klar til udslusning til job/uddannelse.

Undervisningen er, under hensyn til deltagernes vanskelige livsvilkår, tilrettelagt ud fra et helhedssyn, således at der er "noget til hovedet", "noget til kroppen" og "noget til sjælen".

Der veksles mellem teoretisk og praktisk undervisning

Gennem inddragelse af kompetente fagpersoner til undervisning i fag, der har en væsentlighed for kvindernes livssituation, og gennem tæt kontakt og mulighed for individuel støtte og omsorg, bibringes kursisterne redskaber til at tackle de særligt vanskelige livsvilkår, de lever under.

Samtidig er det kursets formål at skabe en situation, hvor den enkelte deltager får mod, overskud og motivation til at træffe et kvalificeret valg med hensyn til sin fremtid, herunder til erhverv og uddannelse. Dette sker blandt andet gennem arbejdet med de personlige kompetencer og den proces dette arbejde sætter i gang, samt gennem praktikken.

Danskundervisningen er tilrettelagt, så den fungerer som støtte for de øvrige fag.

Der afholdes individuelle samtaler med projektkoordinator og projektleder minimum to gange i forløbet. Sagsbehandler deltager altid i udslusningssamtalerne og  tager endelig beslutning vedrørende handlingsplan.

Forløb: 20 uger. Undervisning mandag - fredag kl. 9 - 14, forår og efterår

Projektleder: Inge Dorthe Knudsen 

Samarbejdspartnere: Socialforvaltningen

Finansiering: Bistandsloven, Indvandrerloven, Folkeoplysningsloven