FO-Aarhus bragte sammen med Århus GF ledige i job

Målet var at placere de jobsøgende i ansættelser hos private virksomheder. Det kunne være ordinære ansættelser og fleksjobansættelser, således at den ledige blev selvforsørgende og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Aarhus Kommune. FO-Aarhus lavede individuelle aftaler med hver enkelt jobsøgende om samtaler og øvrige aktiviteter.

Formålet med aktiviteterne med de jobsøgende var alt efter individuelle behov primært:
- Yderligere afklaring
- motivation
- at finde skjulte ressourcer
- at finde mod og overvinde begrænsninger
- sparring og rådgivning
- teknikker og metoder til jobsøgning
-  selvtillidstræning
- egenansvarlighed
- støtte og tro på at det kan lykkes
- at få vendt barrierer til tro på egne ressourcer og mod til handling

De aktiviteter, der fandt sted er alt efter individuelle behov:
- Individuelle samtaler
- Jobsøgning
- Netværks arbejde personligt og lokalt
- Jobformidling
- CV-skrivning
- Motivationsarbejde og ressourceafklaring
- Problemknusning, afklaring, idéudvikling, målsætning
- Træning af jobsamtale og telefonkontakt
- Virksomhedspraktik i Træningsvirksomhed
- Virksomhedspraktik/løntilskudsjob i Hyttefadsvirksomhed
- Løntilskudsjob i Modtagervirksomhed
- Mindre undervisningsforløb  

FO-Aarhus er medlem af håndboldklubben Aarhus GF's erhvervsklub og har adgang til netværket af virksomheder i denne klub.

De egentlige jobkonsulenter trak i forbindelse med konkrete jobsøgende med særlige behov på kolleger med specifikke kompetencer, for eksempel supervisor, dansk- og matematikundervisere, læsepædagog eller ordblindekonsulent. Aktiviteterne udførtes som udgangspunkt i et samarbejde mellem den enkelte jobsøgende og vedkommendes jobkonsulent. Når det var hensigtsmæssigt kunne der dog være gruppeaktiviteter, når til eksempel flere jobsøgende havde behov for træning i jobsamtale på samme tid.