Start 1992

Et 16 ugers erhvervsrettet kursus med hovedvægt på edb-undervisning. Især lægges vægt på edb-programmer som anvendes indenfor handels- og engrosområdet.

Undervisning
Edb: tekstbehandling, bogføring (også teoretisk), regneark, databaser, DTP, styresystem, præsentation og almen IT.
Sideløbende arbejder kursisterne dagligt med Internet/e-mail og blindskrift.
Vejledning: Kursisterne modtager vejledning i forhold til afklaring m.h.t. fremtidig uddannelse eller job.
Praktik: I forløbet er der indlagt 4 ugers praktik på en selvvalgt virksomhed.

Målsætning
Kursisterne skal efter endt kursus være afklarede m.h.t. deres fremtid. Alle kursister skal efter endt kursus i job, aktivering, løntilskuds-job eller i gang med en uddannelse/elevplads. Der er dog undtagelser.

Efter endt kursus har kursisterne opnået edb-kvalifikationer på PC-kørekortniveau. Målet er, at så mange som muligt skal have et PC-kørekort eller enkelte moduler indenfor PC-kørekort. Alle kursister skal efter endt kursus være fortrolige med brugen af edb, samt kende forskel på de enkelte edb-områder: tekstbehandling, regneark bogføring osv. Kursisterne skal kende til mulighederne og begrænsningerne indenfor de enkelte moduler.

Målgruppe
Der kræves ingen edb-kendskab. Kursisterne skal være motiverede for at arbejde med edb og have et mål om, at kunne anvende computeren som arbejdsredskab. Kursisterne skal have et ønske om at finde arbejde/uddannelse indenfor handels/engrosområdet eller lignende.

Antal deltagere: Over 200 omregnet til ca. 100 årselever

Formål
En teoretisk og praktisk, arbejdsmarkedstilpasset uddannelse, der giver deltagerne sådanne ekstraordinære kvalifikationer med såvel hardware som software, at de betegnes som avancerede PC-brugere.

Forløb
5 måneder, heraf 1 måneds praktik. 4 måneders undervisning, 8.30-14  mandag-fredag, omfattende 3 områder: 1) EDB med maskinkendskab, operativsystem, tekstbehandling, regneark, budget& økonomi, database og DtP/grafik, 2) 24 timers grundlæggende bogføringskursus, 3) virksomhedsbesøg, praktiksøgning, afklaring og motivering, studie- og erhvervsvejledning, udslusning til job, læreplads eller anden uddannelse.

Projektleder: Lone Østergaard

Samarbejdspartnere: Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning

Finansiering: Bistandslovens par. 43, Kommunal aktivering