Kompetenceudvikling for fremmedsprogede medarbejdere 2001-2002

Målgruppe: Fremmedsprogede medarbejdere suppleret med dansksprogede for at fylde holdene op.

Antal deltagere: 22 medarbejdere på York Refrigeration + 9 på Danfoss

Formål
1. Igangsætte og gennemføre undervisning på 2-3 virksomheder med deltagelse af 16 - 24 kortuddannede danske og fremmedsprogede medarbejdere med behov for danskundervisning (FVU) samt
2. at inddrage en tillidsrepræsentant og en relevant personansvarlig pr. virksomhed

Forløb:
60 timers kurser, 4 - 10 timer ugentligt i virksomhedernes lokaler (ved mindst 6 timer om ugen i arbejdstiden kan virksomheden få lønrefusion til kortuddannede medarbejdere fra Statens Voksenuddannelsesstøtte).
Tilbud om afsluttende, statskontrolleret prøve.

Projektleder: John Lauritzen

Samarbejdspartnere: Fa. Discus + Danfoss og York

Finansiering: Aarhus Kommunes koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats bevilgede 130.000 til projektets gennemførelse og evaluering. Undervisning finansieret af amtslige FVU midler.