IT for revalidender

- i samarbejde med Jobcenter Aarhus Nord

Et IT-undervisningsforløb med afklaring, IT-opkvalificering, mulighed for test på pc-kørekort og evt. pc-erhverv niveau og værkstedsaktivitet for revalidender, for hvem arbejdet med IT-kvalifikationer kan være "et løft" til at komme videre med egen erhvervsplan.
Max 14 revalidenter tilknyttet Jobcenter Århus Nord. Deltagerne er kendetegnet ved at beskæftigelse på en virksomhed er en realistisk mulighed. Der er løbende optag og udslusning fra projektet.

Et team af undervisere fra FO-Aarhus planlægger og forestår IT-undervisningen. En underviser fra teamet indgår i team med reva-medarbejdere vedr. beskrivelse af deltagernes kvalifikationer.
På teammøder orienteres FO-Aarhus' undervisere om den enkelte deltagers forudsætninger og kvalifikationer herunder eventuel IT-certificering samt erhvervsmål. Der aftales såvel konkrete målbare kvalifikationsmål, som tidsramme for den enkeltes deltagelse i undervisningen. På teammøder sker desuden en løbende opfølgning og evt justering af mål og tidsramme for den enkelte deltager.

IT-undervisningen er en arbejdsmarkedsrettet aktivitet for revalidender med et erhvervsmål, hvori arbejde med IT indgår. Undervisningen foregår på Skejbygårdsvej.

Det overordnede formål er at tilbyde revalidenden et IT-undervisningsforløb, som afklarer og/eller opkvalificerer den enkeltes IT-faglige kompetencer:
Afklaringen har til formål at foretage en vurdering af
- revalidendens aktuelle færdigheder
- et evt. behov for IT-opkvalificering, set i forhold til revalidendens erhvervsmål.
Opkvalificeringen har til formål at tilbyde revalidenden en individuelt tilrettelagt, jobspecifik IT-opkvalificering.

Revalidender, hvor beskæftigelse på en virksomhed er en realistisk mulighed, og hvor IT-undervisningen indgår som et element i en fastlagt handlingsplan/erhvervsplan.

Undervisningen tager i vid udstrækning hensyn til revalidendernes individuelle behov og forudsætninger. Der er tale om værkstedsbaseret undervisning, vekslende mellem igangsættende undervisning og praktiske opgaver. Tests med henblik på opnåelse af PC-kørekort tilbydes kun i de situationer, hvor PC-kørekortet er en forudsætning for opnåelse af en konkret beskæftigelse.