2001 - 2003

Målgruppe: Ledige på kontanthjælp og dagpenge og beskæftigede flygtninge/indvandrere

Antal deltagere: 28

Formål
1. At fremme beskæftigelsen specielt for ufaglærte 1. og 2. generationsindvandrere (sandsynligvis flest kvinder) ved at sluse dem ind på arbejdsmarkedet i rengøringsbranchen der har mange jobåbninger på grund af stor gennemstrømning.

2. At styrke de ansatte kortuddannede indvandreres og danskeres kvalifikationer og fleksibilitet ved at give dem fri til uddannelse så de øger deres muligheder for at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

3. Det fornyende element er at skabe et netværk af små og mellemstore virksomheder og udvikle samarbejdsformer så virksomhederne uden for stort tidsforbrug kan håndtere komplekse samarbejdsopgaver som jobrotation.

Forløb
En vekselvirkning mellem praktisk arbejde og undervisning, idet deltagerne får et konkret rengøringsjob, de skal passe sideløbende med undervisningen. Desuden arrangeres kortere, individuelle praktikker af 3 ugers varighed.

Undervisning 15 timer om ugen 9.30 - 13.15, arbejde 15 timer om ugen 6.15 - 9.15 mandag til fredag.

Projektleder: Lise Ledet

Samarbejdspartnere: Socialforvaltningen og AF

Finansiering: EU's Socialfond (Århus Amt)