Start   1.12.96

Målgrupper: Ledige på Samsø der hører ind under RAR's målgruppe definitioner

Antal deltagere: 12 - 16

Formål
* Deltagerne motiveres til en holdningsændring i forhold til opfattelsen af egne muligheder på arbejdsmarkedet på Samsø, herunder til at nedbryde de barrierer, der fastholder ledige i arbejdsløshed.

* Deltagerne får ny viden og praktiske kvalifikationer inden for teknologi, energi, miljø og økologi.

Der etableres mange arbejdspladser i forbindelse med energi-ø-projektet, så et væsentligt mål var at omstille kursisterne til disse job. 

Forløb
12 uger - 30 timer om ugen
Undervisningen vil være en kombination af projektværksted, moduler med teoretiske fag og værkstedsfag og opgaver ude i lokalsamfundet.

ALMENT
Undervisningen bygges op omkring målgruppens kvalifikationer og tager sit afsæt i deltagernes 7 personlige kompetencer.

FAGLIGT
Hvad angår den faglige opkvalificering er de økologiske, teknologiske  og de serviceprægede kompetencer selvsagt centrale og overlappende, men også kommunikative kompetencer med henblik på job inden for undervisning og information.

Undervisningen og vejledningen retter sig primært mod jobs inden for landbrug, frilandsgartneri og servicefagene, herunder brancheområder der i forbindelse med energi-ø-projektet forventes at få et øget arbejdskraftbehov.

HOLDNINGER
Kursisterne skal, ved at afdække muligheder og behov på det lokale arbejdsmarked - og individuelt afdække egne muligheder og behov i forhold til at matche jobåbninger på det lokale arbejdsmarked, skabe et realistisk billede af, hvilke muligheder de har for beskæftigelse på Samsø.

Projektleder: Karin Ladeby