- i samarbejde med Arbejdsmarkedsnetværk, Aarhus Kommune.

Med virkning fra den 1. juli 2005 til den 33. juni 2006 er indgået en samarbejdsaftale mellem FO-Aarhus og Arbejdsmarkedsnetværk, hvor deltagerne gennemgår et virksomhedsrettet trænings- og/eller uddannelsesforløb indenfor serviceområdet: rengøring, hotel, kontorblæksprutte, altmuligmand, pedelmedhjælper.

Der benyttes følgende begreber i aftalen:
Træningsvirksomhed (1. fase) er delt op i to, den første del foregår hos FO-Aarhus, hvor deltagerne kommer til en samtale hos FO-Aarhus og der arbejdes med en placering. Den anden del af 1. fase er virksomhedspraktik/afprøvning på en konkret virksomhed. Uddannelsesvirksomhed (2. fase) er når deltageren overgår til løntilskud på den konkrete virksomhed, hvor personen også ansættes. Modtager-virksomhed (3. fase) bruges i forbindelse med ordinær ansættelse eller etablering af fleksjob.

Målgruppe
Projektet er rettet mod mænd og kvinder over 18 år, der har svært ved at opnå eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp, og som ønsker beskæftigelse indenfor serviceområdet: rengøring, hotel, kontorblæksprutte, altmuligmand, pedelmedhjælper.

Deltagergruppen er især de svage/tunge ledige:
- Aktiveringspersoner
- Starthjælpsmodtagere
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Fleksjobpersoner

Det er et krav, at deltagerne forstår tilstrækkeligt dansk til at kunne modtage arbejdsinstruktioner m.m.
Der kan, i forhold til den enkelte deltager, aftales særlige hensyn, fx. nedsat arbejdstid, afvekslende arbejdsopgaver, fysiske skånehensyn, tættere opfølgning mv.

Formål
Formålet med samarbejdet er gennem afklaring og oplæring at bringe deltagerne i selvforsørgelse som tillært indenfor serviceområdet: rengøring, hotel, kontorblæksprutte, altmuligmand, pedelmedhjælper.

Formål i 1. fase:
Træningsvirksomheden: Individuelle forløb (på hidtidig forsørgelse) med opkvalificering. Her afprøves stabilitet og familieforhold og her sker det endelige valg af branche. Der gives vejledning, der skrives CV og der arbejdsprøves. Forløbet kan vare få dage eller et par måneder, alt efter deltagernes parathed til arbejdsmarkedet. I perioden indtil deltageren er i gang med et forløb på en konkret virksomhed, har FO-Aarhus kontakt med deltageren hver uge. Herefter afholdes en individuel samtale mindst en gang pr. måned. Efter højst en uge i 1. fase afklares det, om deltagerne overhovedet kan gå videre i forløbet.

- Uddanne deltageren i forhold til arbejdsmarkedets grundlæggende krav, som fx mødestabilitet og forståelse af virksomhedskultur, så personen herefter kan indgå i et videre, fagligt forløb i Uddannelsesvirksomheden (2. fase).

- Afklare deltageren i forhold til jobønsker og -muligheder.

- Afklare deltagerens eventuelle fysiske og psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedets krav.

- Afklare personlige, økonomiske og private forhold, så de harmonerer med et arbejdsliv.

Formål i 2. fase:
Uddannelsesvirksomhed: Foregår i en konkret virksomhed.

- Gennem uddannelse og træning at give deltageren et fagligt niveau, som betyder, at personen kan varetage et ordinært job eller et fleksjob.

Formål i 3. fase: Modtagervirksomheden:

- Rekruttering af nye medarbejdere.

- Fastholdelse af deltagere der har gennemført forløb i 1. og 2. fase.

Forløbende i de 3 faser kan for den enkelte deltager foregå på samme virksomhed eller eventuelt forskellige virksomheder.

Projektleder: Jette Bach.