KURSER FOR UNGE OG VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

 

Se Gjesing Fritidsskoles hjemmeside her

 

FO-Aarhus overtog en periode administrationen af Aarhuskredsen bag Gjesing Fritidsskole. Skolens formål via folkeoplysningsloven, er at støtte udviklingshæmmedes muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor musik, kreative fag og andre emner, og derigennem at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.


FO-Aarhus har følgende andre projekter med samme målgruppe:

Facet

Parat til Start

Det kreative Værksted