Daghøjskolen Thunøgades IT-linje blev selvstændig kursusvirksomhed i samarbejde med FO-Aarhus i forlængelse af fusionen med daghøjskolen GIMLE i 2007.

Målgruppe: Alle - arbejdsløse akriveret af kommunen og AF

Antal deltagere: 16

Formål
Opnåelse af PC-kvalifikationer som dækker behovet i mindre virksomheder i en pædagogisk ramme, hvor deltagerne fungerer som en virksomhed med realistiske opgaver/ordrer.

Forløb: 6 ugers forløb flere gange om året

Projektleder: Erik Preetzmann