1996-2001

Målgruppe: Udlændinge med meget lidt kendskab til skriftligt dansk, lav læsefærdighed, men med et rimeligt talesprog

Antal deltagere: 12

Formål
Undervisning af udlændinge i at udtrykke sig på skriftligt dansk. Gennem en vekselvirkning mellem teori og praksis sættes deltagerne i stand til at overføre deres syns- og talemæssige indtryk til teoretisk viden og skriftlig praksis. Et andet formål med projektets metode er at styrke den enkelte deltagers nysgerrighed for herigennem at fremme selvstudier og erkendelsen af, at al indlæring i sidste ende er personens eget ansvar. Projektet har udgangspunkt i de gode erfaringer med Ord & Liv, og der vil være et pædagogisk samarbejde mellem de to projekter.

Godt Begyndt har til formål at afklare målgruppen med hensyn til kompetencer, motivation og personligt kendskab, og dermed at gøre kursisterne klar til videre indlæring, job eller uddannelse.

På kurset arbejdes der specifikt med deltagernes blokeringer, såvel i forhold til personlige mål og integration som i forhold til indlæring. Gennem en kombination af:
1. konfrontation - at synliggøre kursisternes handle- og reaktionsmønstre og
2. støtte - at give kursisterne individuel opmærksomhed og omsorg i konkrete situationer styrkes kursisternes selvtillid, deres evne til at modtage indlæring og deres lyst og mod til at tage ansvar for deres eget liv og fremtid.

Alle elementerne i undervisningen bearbejdes skriftligt, nogle tillige gennem diskussion, og arbejdet med de personlige kompetencer bearbejdes både skriftligt, mundtligt og gennem individuelle samtaler.

Denne bearbejdning fører tillige til et øget sprogligt niveau. Nøgleordene for denne proces, der sættes i gang er:
- Ansvar for egen læring
- Systematik
- Analyse
- Selverkendelse
- Selvtillid
- Afklaring
- Realistisk plan

Forløb:
17 uger med 30 timer/uge. Kurset bygges op i temaer med stigende sværhedsgrad. Deltagerne lærer at 'skrive dansk fra A til Z, at bruge en computer, at bruge cd rom, at lave sin egen ordbog, at finde ord i sin hverdag. Deltagerne kommer på ture og udflugter.

Samarbejdspartnere: Socialforvaltningen

Finansiering: Bistandsloven, Folkeoplysningsloven