Målgruppe: Ordblinde voksne. Målet med dette projekt er at hjælpe ordblinde til hurtigere at blive bedre til at læse, skrive og stave. Midlet er en kombination af traditionel danskundervisning for ordblinde, øreakupunktur og sansemotorisk træning.

Målgruppe: Ordblinde voksne
Øvre aldersgrænse: Ingen
Nedre aldersgrænse: Under 18 år, hvis personen ikke længere er omfattet af skolepligten

Starttidspunkt: Løbende indtag, så længe der er ledige pladser. Projektet var sept. 2011 - dec. 2012.
Varighed: Op til 5 måneder
Daglig mødetid: 9.00-14.00
Kursusadresse: FO-byen, Frederiksgade 78C, 3. sal, 8000 Aarhus C
Projektledere: Ulla Nikolajsen og Annette Petersen

Beskrivelse af forløbet
Målet med dette projekt er at hjælpe ordblinde til hurtigere at blive bedre til at læse, skrive og stave.
Midlet er en kombination af traditionel danskundervisning for ordblinde, øreakupunktur og sansemotorisk træning.

Årtiers erfaringer fra ind- og udland har vist, at ordblinde ofte har problemer med øjne, ører og motorik. Det drejer sig f.eks. om samsynsproblemer, overfølsom hørelse, understimulerede buegange (indre øre) og lateralitetsproblemer (dvs. ikke optimalt samarbejde mellem hjernehalvdelene). Læsning og skrivning er således ikke udelukkende afhængig af kognitive processer, men i lige så høj grad af fysiske/motoriske forhold.
Det har derfor i praksis vist sig at være en fordel at arbejde med kroppens sanser og motorik sideløbende med intensiv danskundervisning.

I projektet indgår behandlinger med fransk øreakupunktur (auriculoterapi), der er udviklet af den franske læge Paul Nogier og godkendt af WHO. Denne form for akupunktur påvirker nervesystemet og vil her blive brugt til at afbalancere sanser, motorik og lateralitet, så udbyttet af den sansemotoriske og danskfaglige træning øges.

I danskundervisningen vil der blive sat fokus på den enkeltes ressourcer, da vores erfaring er, at det giver nyt mod på at læse og skrive. Ordblinde har ofte i årevis undgået læsning og skrivning pga. deres vanskeligheder. Selvtillid er en nødvendig forudsætning for at turde gå i gang igen.
Af samme grund tilrettelægges undervisningen også, så der tages hensyn til den enkeltes læringsstil, dvs. om man lærer bedst ved at bruge synet, hørelsen, hænderne eller hele kroppen. Desuden bruger vi forskellige genveje til indlæring af grammatik, så det bliver let og sjovt.

Undervisningen er en del af et udviklingsprojekt, som støttes af fondsmidler. Derfor er det gratis at deltage.

Den ugentlige undervisning på 25 timer omfatter bl.a. 8 timers danskundervisning, 2 timers læsetræning, ½ times akupunkturbehandling og 10 timers sansemotorisk træning.
Der er løbende afsat tid til at teste den enkelte sansemotorisk og sprogligt for at kunne følge og evaluere fremskridtene.

Undervisningen foregår på små hold med 4-6 kursister. Der afvikles 2 hold ad gangen. Der er løbende indtag af kursister.

Hvis kursisten ikke tidligere er testet for ordblindhed, vil vedkommende blive testet før kursusstart.
Testen tager ca. 1½ time.

Vores undervisning, træning og behandling kræver et fremmøde på min. 80 %, for at der kan forventes et optimalt resultat. Vi træner derfor sideløbende med projektets faste aktiviteter målrettet den enkelte i at møde stabilt, da en stor del af målgruppen for vores projekt ikke er vant til så høje krav.