Start 1999-2001

Målgruppe: Brugere af aften- og daghøjskoletilbud

Formål
At udvikle og afprøve nye, IT støttede undervisningsformer inden for folkeoplysningen med udgangspunkt i nyudviklet software til netbaseret sprogundervisning.

Forløb
2-årigt projekt til pædagogisk udvikling af velegnet undervisningsmateriale og efterfølgende afprøvning og evaluering

Projektleder: Lene Jørgensen

Finansiering: Folkeoplysningslovens 5% pulje + FO's udviklingspulje