Nuværende projekter

Abildhus

Aktivitetstilbud for voksne med udviklingshæmning.

Bliv Housekeeper

Er du ledig?
Vil du arbejde i hotelbranchen?

Bøgeskovgaard

Aktivitetscenter for voksne med udviklingshæmning.

Det kreative Værksted

På Det kreative Værksted udvikler eleverne deres egne ideer under vejledning af faguddannede lærere

Det kreative værksted i Rosenhøj

Kreativt værksted i Nabohuset i Rosenhøj med symaskiner, strikkepinde og meget andet.

Elstedhøj - Håndværket

Elstedhøj har i 2016 fået en ny og udvidet udgave af kreativitetsværkstedet og det boligsociale tilbud "Håndværket" i Lystrup.

Én indgang

I 2011 var FO-Aarhus og Daghøjskolen Gimle, sammen med flere underleverandører, en af vinderne af Aarhus Kommunes udbud

Facet

Facet er et erhvervsafklarende projekt for unge sent udviklede ml. 18 - 25 år. Tilbuddet omfatter undervisning, botræning, fritidsklub og jobplacering.

Filmprojekt Gellerup

Filmprojekt Gellerup er et aktiverings- og uddannelsesforløb for ledige, som gerne vil videreuddanne sig eller arbejde inden for medieverdenen

Havkærparken

Havkærparken i Tilst rummer et idræts- og sundhedscenter, der også fungerer som et et særligt pædagogisk tilbud til brugere, som har perceptuelle og sanseintegrationsmæssige vanskeligheder.

Hejmdal

Maleværkstedet Hejmdal er et tilbud under Kræftens Bekæmpelse Aarhus og FO-Aarhus.

Imago

Projekt Imago er et tilbud om kreativ og personlig udvikling.

Jobsøgningsværksted

Jobsøgningsværksted for førtidspensionister og fleksjobberettigede er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og FO-Aarhus. Forløbet har til formål at støtte deltagerne i jobsøgning rettet mod skånejobs, frivilligt arbejde samt afklaring.

Jobvækst

Jobvækst er en konsulentvirksomhed i FO-byen, som har stor erfaring med individuelle forløb, der fokuserer på afklaring i forhold til job og uddannelse.

Jysk Psykologcenter

Jysk Psykologcenter og FO-Aarhus tilbyder kurser om angst, stress, depression, OCD, PTSD og andet.

Kaffé Fair

Kaffé Fair er en arbejdsplads der tilbyder oplæring og afklaring.

Karavana

Kreativt aktivitetstilbud for voksne med udviklingshæmning i Kunstnerhuset Karavana.

Klub Nord

Klub Nord er et samværstilbud for voksne udviklingshæmmede, som har behov for socialt samvær for ligestillede i trygge rammer i fritiden.

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole er et undervisningstilbud for ledige på kontanthjælp, førtidspension, dagpenge m.v.

Kompetencecenter Nord

Kompetencecenter Nord er en arbejdsplads, der henvender sig til voksne med udviklingshæmning med særligt behov for social træning og oplæring i forskellige arbejdsfunktioner.

Kulturgyngen

Foreningen Kulturgyngen er en social økonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der tilbyder Vejlednings- og opkvalificeringsforløb i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Kvindehuset

Formålet med foreningen Kvindehuset i Aarhus er at fremme kvinders mulighed for at føle sig hjemme i det danske samfund.

Livsværkstederne

Livsværkstederne i Gellerup er en selvejende institution med rødder i KFUM's Sociale Arbejde, Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening.

Musik- og Medieværkstedet

Brugerne er voksne med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. For mange af dem er Musik- og Medieværkstedet den første arbejdsplads, hvor de er trygge og kan udvikle sig med et arbejde, der har deres interesse.

Opgang 2

Gennem produktion af musik og teaterforestillinger ønsker man at afklare unge i forhold til arbejde/uddannelse og generelt personlige forhold.

Outsiders2Insiders

Projektet Outsiders2Insiders har til formål at bringe unge kriminelle og kriminalitetstruede indvandredrenge tilbage på ret kurs.

Parat til start

Parat Til Start er et tilbud til unge/voksne med lettere udviklingshandicap, som behøver uddannelse for at kunne udfylde en plads på arbejdsmarkedet. FO-Aarhus støtter med midler fra Folkeoplysningsloven.

PixVision

Et professionelt web- og grafisk bureau, som har specialiseret sig indenfor udvikling af grafiske løsninger, der skaber vækst.

Rosenhøj Systue

Målgruppen er kvinder, der har brug for et tilbud i nærområdet til at "komme videre" og få lagt relevante jobplaner.

Rummeligheden

Formiddagscaféen Rummeligheden henvender sig til mennesker, i alderen 18-100, der har lyst til at arbejde kreativt og med at udvikle sig selv på flere niveauer - i rammer med mulighed for sparring og socialt samvær

Sam Skolen

Et projektforløb for voksne flygtninge og indvandrere med behov for et særligt tilrettelagt forløb.

Saxild Strand

Saxild Strand er primært for dig der er over 55 år og er bosiddende i Aarhus Kommune.

Skrivekunstskolen

Skrivekunstskolen er et tilbud for unge under 30 år, der vil prøve kræfter med kreativ skrivning. Målet er via tekstproduktion og -kritik at styrke deltagernes personlige udvikling samt deres muligheder og forudsætninger for uddannelse og arbejde.

Snåstrup Vestergård

Snåstrup Vestergaard i Harlev er et bo- og aktivitetstilbud der henvender sig til voksne med udviklingshæmning med komplekse problemstillinger.

SomaliFood

SomaliFood er et vejlednings- og opkvalificeringsprojekt for ledige somaliske kvinder, der ønsker at blive klædt på til at kunne drive egen café/restaurant/catering.

Springbræt Aarhus

Springbræt Aarhus er et tilbud til dig, der kan lide sport og idræt og som er berettiget til STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Springbræt Aarhus kombinerer interessen for bevægelse, leg og sundhed med almen undervisning.

Teater TIMP

Teater TIMP er et teater- og musikprojekt for psykisk sårbare.

Tossekassen

Et hensynstagende specialuddannelsesforløb for sindslidende og produktion af TV om sindslidende i Aarhus, herunder TV om recoveryorienteringen i Aarhus Kommune.

Unge prøver selv

Et kulturlaboratorium, hvor man ønsker at støtte de unges egne initiativer gennem demokratiske møder og hjælp til at igangsætte aktiviteter og workshops.

 

Vaskeriet - en øvebane for udviklingshæmmede

Vaskeriet er en øvebane for udviklingshæmmede, hvor udviklingshæmmede der endnu ikke har været på arbejdsmarkedet, eller ikke har haft succes på arbejdsmarkedet kan få erfaring med at være på en arbejdsplads og med at være en del af et fællesskab. 

Verdenshaverne

Stress af med "Urban Gardening" - hensyntagende undervisning.

Værestedet

Værestedet har værestedsfunktion om formiddagen og over middag er der åbne værksteder, kurser og samværsaktiviteter for mennesker med store misbrugsproblemer og andre sociale og psykiske problemer.

Østjysk KompetenceCenter

Østjysk KompetenceCenter er et samarbejde mellem 7 uddannelsessteder i de 4 østjyske kommuner. De samarbejder for at give virksomheder og deres medarbejdere nem og hurtig adgang til en bred vifte af muligheder inden for efteruddannelse.

I samarbejde med FO-Aarhus