Et hensynstagende specialuddannelsesforløb for sindslidende og produktion af TV om sindslidende i Aarhus, herunder TV om recoveryorienteringen i Aarhus Kommune.

Målgruppe: mennesker på førtidspension, kontanthjælp eller andre, der har/har haft det psykisk svært og som har lyst til at arbejde med medier.

Deltagerantal: 2 - 6

Ugentligt timetal: 15 timer fordelt på 4 dage om ugen.

Kursusvarighed: ½ årligt - med mulighed for at fortsætte.

Kursusaktiviteten foregår i ANTV's lokaler i Jægergårdsgade 152, hvor der ud over undervisningslokale er adgang til optage- og redigeringsfaciliteter.

Produktionernes fokus og indhold er psykiatri og psykologi i bred forstand.

ANTV forpligtiger sig til, at de programmer som produceres i aftaleperioden bl.a. laver TV der beskæftiger sig med recovery-orienteringen af de kommunale socialpsykiatriske indsatser i Aarhus Kommune.

Der skal særligt sættes fokus på de planlagte foregangsprojekter samt mindst to læringsseminarer (Gennembrudsmetoden) som vil blive gennemført i perioden.

Recovery-sekretariatet v/teamleder Marianne Cohen i Socialforvaltningens Center for Socialfaglig Udvikling er tovholder på samarbejdet med ANTV i forhold til ovenstående produktioner.

Læs mere på Tossekassens egen hjemmeside