En par små introduktionsfilm til Springbræt Aarhus:

https://www.youtube.com/watch?v=8Qz-PK-FI5s&list=PLAgPr98189vBUrBa5EgrmejY9JDqbd6Uz&index=3&t=0s

https://m.youtube.com/watch?v=p_EfYsB1zrA 

 

Springbræt Aarhus er et tilbud til dig, der kan lide sport og idræt og som er berettiget til STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hos Springbræt Aarhus kombinerer vi interessen for bevægelse, leg og sundhed med almen undervisning. Vi ved nemlig, at sundhed og bevægelse giver os de bedste muligheder for at få noget

godt ud af vores liv.

- Vi tror på, at alle mennesker kan lære noget nyt, når rammerne er gode

- Hver dag idræt, hvor vi dyrker spil, leg og træning på det niveau, der passer dig

- Vi tager ud og ser AGF, Bakken Bears og andre dygtige sportsfolk

- Undervisning med fokus på, at du lærer de vigtigste redskaber til at begå dig

- Du arbejder først og fremmest med det som du selv synes, at du har brug for

- Vi ved, at det er vigtigt at have noget at stå op til hver dag. Derfor arbejder vi benhårdt på at skaffe vore

elever spændende praktikpladser og forskellige jobs.

 

Springbræt Aarhus' hverdag

- Mødetid 5 dage om ugen kl. 8.30-13.30

- Hver dag er der morgensamling, hvor vi hører lidt om verdenen udenfor

- Hver dag er der idræt hvor vi dyrker spil, leg og træning på det niveau, der passer dig

- Hver dag er der almen undervisning, hvor vi lægger vægt på, at du lærer de vigtigste redskaber til at

begå dig. Det er f.eks. dansk, regning, EDB og engelsk

- Du arbejder først og fremmest med det som du selv synes, at du har brug for at lære

- Vi tager tit ud af huset og laver sport, som vi ikke kan gøre hjemme (svømmehal, ridning, bowling osv.)

- Vi tager også ud for at se AGF, Bakken Bears og andre dygtige sportsfolk. Vi kan se kampe og møde

spillerne ved træning

 

Springbræt Aarhus er et helt nyt STU tilbud til unge (2016).

Springbræt Aarhus bygger på stor viden om hvad bevægelse og sund livsstil gør ved unge, der gerne

skal lære så meget som muligt. Springbræt Aarhus er også et projekt, hvor den pædagogiske viden om

læring, sundhed og trivsel er i højsædet.

Derfor arbejder vi med individuelle mål og programmer, men også med teamwork. På den måde lærer

den unge både at arbejde selvstændigt og i grupper.

Dagligdagen er tilrettelagt, så der både er sammenhæng og udvikling.

Det er vores erfaring, at unge, der har været fagligt udfordret, får en ny og god chance, når vi tager

udgangspunkt i de unges egne interesser og det kropslige.

Projektet gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra folkeoplysningsloven. Springbræt

Aarhus er en del af folkeoplysningstraditionen. Derfor ligner skolen på mange måder en højskole med en

dagligdag fuld af glæde og vigtige spørgsmål. Vi arbejder på at etablere gode og personlige relationer til

eleverne således, at de har en stærk mentor ved deres side.

Vi arbejder på at gøre FO-Aarhus' store netværk til vores. Det er en win-win situation, når virksomheder

kan finde et job til de unge, der ikke nødvendigvis passer ind i andre ungdomsuddannelser.

Virksomheden får nyttig arbejdskraft, og den unge opnår det, der er vigtigst for dem; tilknytning til

arbejdsmarkedet.

 

De ansatte på Springbræt Aarhus er kendetegnet ved et stort engagement og mange erfaringer fra

idrætslivet. Vi giver ikke op og får altid det bedste ud af hinanden - også i modvind.

Vores tilgang til arbejdet er gåpåmod og leg. Derfor kan vi også hjælpe andre med teamwork og

inspiration gennem leg og spil. F.eks.

- Skoleklasser

- Gymnasieklasser

- Introuger med indhold

- Temadage

- Virksomhedsarrangementer

- Andet

Udadvendte opgaver løses altid ved, at vi i fællesskab aftaler forløbet, dets aktiviteter og hvad vi gerne vil

opnå via samarbejdet.

 

Elever

Springbræt Aarhus er et tilbud til dig, der kan lide sport og idræt og som er berettiget til STU.

Vi håber du er ligesom os

Vi elsker nemlig idræt, og vi vil gerne holde os nogenlunde sunde og i en god form. Det betyder ikke, at

vi er elitesportsfolk; men vi ved, at sundhed og bevægelse giver os de bedste muligheder for at få noget

godt ud af vores liv.

Vi ved også, at det er vigtigt at have noget at stå op til hver dag. Derfor arbejder vi benhårdt på at skaffe

vore elever praktikpladser og forskellige jobs.

 

Vi tror på dig

- Alle mennesker kan og vil en hel masse ting

- Alle mennesker kan udvikle sig gennem idræt og leg

- Alle mennesker fungerer bedst, når de får overblik og starter med det de gør bedst

- Alle mennesker kan lære noget nyt, når rammerne er gode

- Vi skal ikke alle kunne det samme, men vi skal helst kunne så meget, at vi kan klare os selv

- Alle mennesker skal gerne bidrage til vores samfund

 

Vi støtter dig

På Springbræt Aarhus får du en fast mentor. Det er en af dem, som du har timer med på skolen.

Din mentor vil være den, der lærer dig bedst at kende.

Din mentor vil være kontakten til din familie. Vi håber nemlig, at vi skal samarbejde med dig og dit

netværk. Mentoren vil være den, der hjælper dig med at komme i praktik. Vi støtter dig i, at praktikken

bliver en god oplevelse, der forhåbentlig får dig i job eller anden uddannelse.

Glæde

Hver dag skal gerne være en glæde. Det bliver den, når vi har det rart sammen og når vi laver noget, der

er sjovt og meningsfuldt. Sundhed er en blanding af mange ting, såsom sund kost, bevægelse,

livskvalitet, selvtillid og mange flere. Vi ønsker at kombinere glæde og sundhed i det omfang, der passer

til hver enkelt.

 

Praksis

Vi arbejder med unge, der er på kanten af arbejdsmarkedet. I denne sammenhæng er det unge, der skal

have en STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), fordi andre ungdomsuddannelser ikke er mulige.

Det kan der være mange grunde til. Nogle vil formentlig ikke kunne gennemføre anden

ungdomsuddannelse, mens andre har behov for en omvej til et almindeligt arbejde.

Disse unge mennesker kan indgå i et STU forløb gennem tre år. Vores ambition er, at de derefter enten er

i ordinær uddannelse eller i en type job som de kan håndtere - også eventuelle skåne- eller fleksjob.

På skolen udvikler vi generelle personlige og sociale kompetencer. Vi tager fat på udvikling af faglige

kompetencer sådan, at tilværelsen og et kommende arbejde bliver håndterbart.

Vi underviser dagligt, og sammen med virksomhederne tilrettelægger vi praktikforløb for den unge.

Det er vigtigt, at det er den unges behov og virksomhedens muligheder, der er afgørende for omfang

og placering. Der kan eks. være tale om en formiddag om ugen, flere dage i ugen eller et længere forløb.

Skolen indretter undervisningen efter aftalen.

Når den unge kommer tilbage fra praktik har skolen, via mentor, fået ideer til nye udviklingspotentialer.

Måske viser det sig, at matchet ikke er rigtigt, og så ændrer vi på ordningen.

 

Praktisk

Vi har gennem 2015/16 arbejdet med at beskrive projektet.

Nu er det godkendt af Aarhus Kommune, og det første elevhold starter på skolen d. 5. september 2016.

Vi overvejer at udvide konceptet til andre brugergrupper, f.eks. flygtninge.

Virksomheder

De udfordrede unge er en fælles udfordring. Vi kan overlade dem til offentlig forsørgelse, men vi mener,

at der findes bedre løsninger. Ved et samarbejde kan vi finde de muligheder, der gør, at de unge føler

tilknytning, samtidig med, at vi tager del i ansvaret.

Vi har brug for virksomheder, der vil være med. Det bedste er at kunne se et langt perspektiv, hvor den

unge gennem forskellige praktikforløb eventuelt kan ende med et job under en eller anden form, men

det er ikke en forpligtelse.

Vi ønsker at brande projektet som nyskabende og ubureaukratisk. Derfor vil vore mentorer være

behjælpelige gennem ethvert forløb.

Vores behov er i første omgang en positiv tilkendegivelse fra virksomheder og organisationer.

Vi skal gerne kunne dokumentere, at FO-Aarhus' store netværk gerne vil bakke op om dette projekt.

Vi modtager altid gerne tilbagemeldinger vedr. virksomheders interesse eller gode forslag.

 

Oktober 2020:

Springbræt Aarhus udvider med bokollegie til STU elever. På Springbræt Aarhus kan unge, som en del af et helhedsorienteret tilbud, bo på Springbræt Aarhus kollegiet.

Kollegieboligerne er placeret på Skjoldhøjkollegiet mellem Brabrand og Tilst. De unge får tilknyttet en bostøtte som de kender fra Springbræt Aarhus.

På Skjoldhøjkollegiet bor der også andre unge studerende fra forskellige skoler i Aarhus. Springbræt Aarhus kollegiet bliver et mindre fællesskab i det store fællesskab. Skjoldhøjkollegiet har mange sociale tiltag. De tilbyder fællesspisning for alle beboere, der er mange forskellige foreninger (øl/vin-bryggerlaug, Kreatinget, havefællesskaber, fitness, musik-grupper mv.), der er en LokalBrugsen til indkøb og en bar på kollegiet. Vi har adgang til mange 2-værelses delevenlige lejligheder, og de unge har mulighed for at søge 1-værelseslejligheder også.

Vi er inspireret af efterskole- og højskoleverdenen. Vi tror på, at vi har det godt og udvikler os, når vi er sammen med andre.

 

Desuden er der påbegyndt et samarbejde mellem Springbræt Aarhus og URK Aarhus (Ungdommens Røde Kors, Aarhus). På Springbræt Aarhus udvikler vi på et samarbejde med URK Aarhus. URK Aarhus stiller unge-voksne mentorer til rådighed for vores unge mennesker på Springbræt Aarhus.

Vi har allerede startet et forløb op med en af vores elever. Den unge er blevet matchet med en ung fyr, som gerne vil bidrage i en frivillig mentorrolle.

Flere URK mentorer har allerede meldt sig, og vi glæder os til at matche med vores unge på Springbræt Aarhus.

Vi drøfter hvordan det kan spille sammen med vores bokollegie også.

 

Læs mere på projektets egen hjemmeside www.springbraet-aarhus.dk og se deres folder her

Hør mere om Springbræts samarbejde med AGF i denne video

Læs artikel af Maria Bjerrum Sørensen