Maleværkstedet Hejmdal er et tilbud under Kræftens Bekæmpelse Aarhus og FO-Aarhus og her er det kunsten og ikke kræften, der er det samlende, og det betyder meget at dyrke sin kunst med andre, der har været ramt af sygdommen.

- Det er den eneste studiekreds, jeg har været med i, hvor vi jævnligt må sige farvel til nogen, der dør. Behovet for at udtrykke sig, som vi alle har i mere eller mindre grad, forstærkes når man har kniven for struben. Det betyder også, at folk rykker sig. Der er ingen tvivl om, at man får noget at sige, fordi det foregår på en dyster baggrund, siger deltager Ingrid Bjerrum til TV2-Østjylland.

Her favnes alle, uanset om de er i de sidste stadier af en kronisk sygdom, netop er blevet diagnosticerede eller er blevet raske efter et kræftforløb, men det er ikke en medlidenhedsklub.

Birgit Ravn Søndergaard er projektleder og underviser i malerværkstedet hver uge. Ifølge hende er det meget specielt, at kræftramte i så forskellige stadier af deres sygdom mødes. Men det handler om kunst, og sygdommen er en parentes, der giver en anden, ofte tavs sammenhørighed, siger Birgit Ravn Søndergaard.

Fra Århus Stiftstidende 16. marts 2016: Kunstnerne maler dagligt sammen på grund af sygdommen, og de lægger ikke skjul på alvoren bag kræften. Men værkstedets formål er at lave et rum, der skaber liv, fortæller Birgit Ravn Søndergaard, der er projektleder og underviser i værkstedet hver uge. »Vi følger hinanden, men vi er ikke sammen om sygdommen. Vi er her for at male og for at skabe noget sammen. At male er vores sprog,« siger Birgit Ravn Søndergaard.

Kunstværkerne udstilles i galleriet Ground Zero på Trøjborg i Aarhus, f.eks. ved en 10-års jubilæumsudstilling i 2016.

Se video fra maleværkstedet Hejmdal

Kurserne finder sted: Kræftrådgivningen, Nørrebrogade 44, bygning 12, 1. sal, 8000 Aarhus C.

Historik

Projekt startede i aug. 2004 under navnet "Kom til Kræfter" som et samarbejde mellem Gøglerskolen,Kræftens Bekæmpelse og FO-Aarhus og med midler fra EU's Socialfond. I dag kører undervisningen med støtte fra Folkeoplysningsloven via FO-Aarhus.

Eu -flag

Formålet med projektet var at styrke forandringskompetencer, ressourceopbygning og nyorientering hos sygemeldte med kræft, og gøre dem bedre i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet i jobfunktioner de kan klare, sikre fastholdelse og bedre lediges muligheder for at finde ind på arbejdsmarkedet.  Med krop, komik, leg, teatermetoder, personlig fremtræden, fysisk træning, coaching, IT-træning, praktik/jobsparring og optræning forsøger man at nå frem til styrket selvtillid og genvinde nysgerrigheden.

Projektet indeholder tillige et 5-dages kursus for professionelle: sagsbehandlere, sundhedspersonale og kolleger i projektets metoder, så de bliver bedre i stand til at følge op om processen. Endvidere afholdes seminar og afslutningskonference.

Læs evalueringsrapporten "Kom til kræfter"

Tilbud til mennesker, som er berørt af kræft 
Kræftrådgivningen i Aarhus forsøgte at skabe nye og anderledes tilbud til mennesker, som er berørt af kræft

En evaluering af de forskellige tilbud/kurser er færdig, og helt overordnet har "Kom til kræfter" været en succes. Det var tilbud, som fungerede som et godt supplement til de mere traditionelle tilbud, som vi har, som for eksempel rådgivningssamtaler, siger Henrik Kruse, leder af Kræftrådgivningen i Aarhus.

Forbedret psykisk velbefindende
Evalueringen viser, at de kurser/tilbud, som tiltrak flest deltagere, var: Qi Gong, maleværksted, morgensang/sangterapi, krop- og skabelse samt minikurser som for eksempel: Find nyt fodfæste.

Nogle tænker måske, gavner det at male eller deltage i Qi Gong når man har kræft? Det gør det. Deltagerne fortæller, at deres psykiske velbefindende er langt bedre efter at have deltaget i "Kom til kræfter", siger Henrik Kruse.

En 62-årig kvinde fortæller: "I de enkelte tilbud ligger nogle redskaber, der gør, at jeg sammenlagt får en grundlæggende indsigt i mig selv. Jeg henter noget fra hvert tilbud, der giver mening for mig, og som gør, at jeg føler mig mere hel".

Krop og skabelse
Selv om "Kom til kræfter" ikke længere eksisterer i sin daværende form, så tilbød Kræftrådgivningen efterfølgende kurset "Krop og skabelse". Kurset foregik tre gange om ugen som en blanding af malerværksted og et sted, hvor man kan udveksle erfaringer. Målgruppen er kræftpatienter.

I 2007 tilbød man også minikurser, bl.a.: Sangterapi, yoga og mental træning.