Målgruppen er kvinder på "kanten af matchgruppe 3, der har brug for et tilbud i nærområdet til at "komme videre" og få lagt relevante jobplaner. Tilbuddet er alene for kvinder der er bosat i boligområderne Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen.

Nøgleord for målgruppen:

• Helbredsmæssige problematikker - eksempelvis PTSD

• Social isolation eller tilhører risikogruppen for social isolation

• Problemer med mobilitet - derfor brug for et tilbud i lokalområdet

• Har brug for et "komme i gang" tilbud efter længere sygemelding / barsel

 

Starttidspunkt: Individuelt og løbende optag.

Varighed: Individuelt, men udgangspunktet for bevilling er 13 uger, hvorefter evt. Forlængelse

vurderes konkret og individuelt.

8 timer ugentligt mandag, tirsdag, torsdag og fredag enten: kl. 9.30-11.30 eller kl. 12-14 eller individuelt tilrettelagt.

 

Mål med indsatsen: Vejledning og opkvalificering:

- Generel afklaring af arbejdsevne / fremtidig forsørgelse

- Afklaring og opkvalificering af personlige, sociale og faglige kompetencer

- At Systuen via ovennævnte danner udgangspunkt for deltagelse i andre mere arbejdsmarkedsrettede tilbud

- At Systuen medvirker til styrkelse af kvindernes sociale netværk på tværs af alder og etniske tilhørsforhold - og dermed bidrager positivt til integrationen

 

Hovedlinjer for forløbet:

Du lærer at sy via trinvis læring. Du lærer blandt andet ved, at du i cirka halvdelen af tiden må du sy ting til dig selv og din familie. Cirka 8 gange om året afholdes fællesspisning om fredagen. Der er endvidere fællesudflugt et par gange.

 

Forventet effekt: Udfærdigelse af mere konkret jobplan i forhold til fremtidigt arbejde/uddannelse.

 

Tilbagemeldinger til sagsbehandler: Der udarbejdes og fremsendes månedlige fremmødelister. Status på aktiveringspersoner udarbejdes efter anmodning - og altid ved afslutning af forløbet.

 

FO-Aarhus leverer folkeoplysningstimer til projektet.

 

Adresse: Rosenhøj 17C, kid., 8260 Viby J