Jobvækst er en konsulentvirksomhed i FO-byen. Vi løser beskæftigelsesopgaver i samarbejde med Aarhus Kommune og vi har stor erfaring med individuelle forløb, der fokuserer på afklaring i forhold til job og uddannelse.

I Jobvækst har vi specialiseret os i indsatser for ledige. Vi fokuserer på det enkelte menneske, der deltager i et forløb hos os. Formålet er at afklare jobmæssig fremtid og jagten på den helt rigtige arbejdsplads eller uddannelse.

Vi lægger vægt på at oparbejde engagement og skabe motivation, så den enkelte har ejerskab i forhold til de løsninger, der i fællesskab arbejdes frem mod. Deltagere skal opleve forløbet som meningsfyldt og vi arbejder ud fra devisen om ansvarlighed, samt gensidig tillid og respekt.

Jobvækst har tætte bånd til århusianske fagforeninger gennem LO. Vi arbejder dagligt med at kontakte nye arbejdspladser, samt vedligeholde eksisterende samarbejder. Vi etablerer virksomhedspraktikker, løntilskud og ordinære job. Vi sørger med andre ord for at deltagerne nyder godt af Jobvæksts brede netværk af virksomheder, offentlige myndigheder og faglige organisationer.

 

Deltagere

Vi kan hjælpe delt. med at komme tættere på arbejdsmarkedet - gennem en virksomhedspraktik afpasset efter dereskompetencer og ønsker. Hvis der er andre forhold i deres liv, der påvirker deres jobsituation og som de har brug for støtte til at tackle, kan vi også hjælpe med det.

Formålet er at afklare deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder uddannelses- og jobmuligheder. Det er vigtigt for os, at de kommer så tæt på job- eller uddannelsesønske som muligt. Vi lægger derfor i samarbejde en plan for den enkelte.

Vi kan tilbyde:

• Virksomhedspraktik indenfor alle brancher
• Vejledning og afklaring i forhold til job og uddannelse
• Støtte til at udarbejde CV, samt hjælp til jobsøgning
• Beskrivelse af arbejdsevne
• Læse- og skrivetræning
• Oprydning i økonomiske forhold
• Hjælp til at skabe struktur i dagligdagen
• Mental støtte
• Og meget mere…

 

Læs mere på http://jobvaekst.dk/