RUMMELIGHEDEN 8-13
- en formiddagscafé i FO-byen - Vester Alle 8 - Aarhus C


At være rummelig er en egenskab hos det enkelte menneske, men er ligeledes et fælles anliggende hvor helhedsoplevelsen er afgørende. Rummelighedens værdigrundlag indebærer at alle mennesker er ligeværdige og hvert individs integritet skal omgås med respekt og forståelse.


Rummelighed kan være at der er plads til alle, alle følelser er tilladte og alle har ret til at blive hørt. Vi vil skabe en kultur som giver en forståelse af, at ethvert menneske er helt unikt, at alle har forskellige forudsætninger, men tilsammen danner vi en helhed.


Rummeligheden henvender sig til mennesker, i alderen 18-100, der har lyst til at arbejde kreativt og med at udvikle sig selv på flere niveauer - i rammer med mulighed for sparring og socialt samvær.


Mange udsatte og hjemløse har ofte få muligheder for et sted at være om formiddagen, når andre væresteder har lukket - andre føler sig måske ensomme i eget hjem. Derfor har vi sammen med FO-Aarhus valgt at lave en formiddagscafé i en forsøgsperiode fra 12.9.16 til 31.12.16 for at dokumentere behovet for et sådant sted.


Caféen er tænkt som et sted, hvor man kan være med til vore aktiviteter, men hvor man også bare kan sidde og slappe af og se på - og så måske få lyst til at være med på et senere tidspunkt.


I Rummeligheden må man ikke medbringe rusmidler eller "gå ud og tage noget" og omgangstonen skal være, så alle kan være med.


Der er en mindre deltagerbetaling. Kontakt FO-Aarhus' administration på 87 46 45 00.

FO-Aarhus leverer timer efter folkeoplysningsloven.


Vi håber på at få nogle gode formiddage med masser af grin, grimasser, læring og bevægelse.