Facet

Facet er en skole for unge voksne med særlige behov. Tilbuddet omfatter undervisning, botræning og jobafklaring. Desuden findes UFLs' "klub 8000C" på Facet mandage.

FO-Aarhus støtter med midler fra Folkeoplysningsloven. 

Om skolen

Facet er en ungdomsuddannelse for unge mellem 17-26 år med særlige behov. På skolen går der 35-40 elever og vi er 10 ansatte. Eleverne er primært i STU-forløb, men det er også muligt at etablere LAB og ressourceforløb.

Facet holder til i hyggelige lokaler i Åbyhøj med gode værkstedsfaciliteter og egen bus.

På Facet er vi erhvervsafklarende og vi har vores egen jobkonsulent, der samarbejder med et stort netværk af virksomheder. Konsulenten kender vores elever godt, og laver på den baggrund individuelle skræddersyede praktikforløb der beskrives og evalueres grundigt. Efter endt STU afklares de unges kompetencer og videre forløb. En del fortsætter i job (evt. flexjob) på deres praktiksted eller i lignende virksomheder.

På Facet vægter vi den faglighed, der udspringer af pædagogiske videregående uddannelser. Nogle af os har flere uddannelser. Vi er lærere, socialrådgiver, ergoterapeut, jobkonsulent, vejledere...

Vi vil gerne kendes på følgende værdier: Respekt for forskellighed, ambitioner om at gøre en forskel for de unge vi har i vores hænder, inddragelse og ejerskab, godt humør og fællesskab.

Vi arbejder ud fra en systemisk narrativ forståelsesramme.

Hvem går på Facet og hvad kan vi tilbyde

På Facet kan vi rumme mange forskellige slags unge: Nogle er indadvendte og stille, nogle har mere fart på, nogle er lidt langsomme og mangler tro på sig selv (Kognitive udfordringer, autisme spektrum forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og psykiske problemer).

Hvis en ung tidligere har haft svært ved at lære i store sammenhænge, hvor tingene går hurtigt, og der stilles store krav, kan den unge her få hjælp til at lære på netop sit niveau og sin måde. På Facet er der en tryg atmosfære, et godt fællesskab, og vi giver os tid til at lære eleverne at kende. Sammen lægger vi en plan og sætter mål for, hvordan den unge bliver dygtigere og mere selvstændig - ud fra hvilket voksenliv man gerne vil have.

Vi ser det som en fordel, at vores elever er forskellige og har forskellige styrker og udfordringer. På den måde oplever vi, at de ofte hjælper, supplerer og inspirerer hinanden.

Facet har en bred vifte af fag, men er nok især kendt for det kreative miljø med høj faglighed og et godt fællesskab med plads til alle.

Vi underviser i: Krea, træværksted, musik, køkken/ kantine, outdoor, fitness, dit liv 1&2 (selvstændig livsførelse og arbejdsmarkedskendskab), dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, verdensfag, mindfulness, brain&body, rengøring. Desuden har vi små hold med intern praktik, hvor der løses praktiske opgaver af pedel- og håndværksmæssigkarakter.

Vi vægter projekter, der er arbejdslignende og giver noget til andre mennesker eller omgivelserne på eller udenfor Facet.

Hverdagen på Facet

Facet tilbyder undervisning på små hold med 5-8 elever. Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer og en kontaktgruppe.

På Facet har du stor indflydelse på indholdet i din undervisning, når der halvårligt vælges nyt skema. Du kan sammensætte dit skema alt efter interesser og de mål, du skal arbejde med i din STU - din kontaktlærer hjælper dig!

Skoledagen starter kl. 8.30 og du har fri kl. 14.00 undtaget fredag, hvor vi holder fri kl. 13.00.

Læs mere på www.facet-aarhus.dk og tjek os ud på Facebook og instagram!