Facet er et erhvervsafklarende projekt for unge sent udviklede ml. 18 - 25 år. Tilbuddet omfatter undervisning, botræning, fritidsklub og jobplacering. FO-Aarhus støtter med midler fra Folkeoplysningsloven. 

Om skolen

Facet er en lille overskuelig specialskole for unge mellem 18-25 år med særlige behov. På skolen går der 30-35 elever og vi er 7 ansatte. 

Hvis du tidligere har haft lidt svært ved at lære i store sammenhænge, hvor tingene går meget hurtigt, og der stilles store krav, kan du her få hjælp til at lære på netop dit niveau. Her i huset er der en tryg atmosfære, et godt fællesskab, og vi giver os tid til at lære dig at kende. Sammen lægger vi en plan og sætter mål for, hvordan du bliver dygtigere og mere selvstændig - ud fra hvilket voksenliv du gerne vil have.

Vi vil gerne kendes på følgende værdier: Respekt for forskellighed, ambitioner om at gøre en forskel for de unge vi har i vores hænder, forståelse, godt humør og fællesskab

Hvem går på Facet og hvad kan vi tilbyde

På Facet kan vi rumme mange forskellige slags unge: Nogle er indadvendte og stille, nogle har mere fart på, nogle er lidt langsomme og mangler tro på sig selv, nogle har psykiske problemer. (Altså problematikker eller diagnoser indenfor, sent-udvikling, Asperger spektrum forstyrrelser, psykiske problemer, adhd).

Vi ser det som en fordel, at vores elever er forskellige og har forskellige styrker og udfordringer. På den måde oplever vi, at de ofte hjælper, supplerer og inspirerer hinanden.

På Facet er vi erhvervsafklarende og har vores egen jobkonsulent, der virkelig kender vores elever, og som er god til at lave små skræddersyede praktikforløb. På den måde får du mulighed for at prøve dig selv af løbende i forskellige jobs, som du selv har indflydelse på. Efter endt STU fortsætter en del Facet-elever i job (evt. flexjob) på deres praktiksted.

På skolen vægter vi den faglighed, der udspringer af pædagogiske videregående uddannelser. Vi er lærere, pædagog, ergoterapeut med psykiatrisk speciale og en enkelt med håndværkermæssig baggrund. Vores faglighed består således af en bred vifte af kompetencer: Linjefagskompetence i specialpædagogik, dansk, matematik, sløjd/ værkstedsfag, samfundsfag, engelsk, historie, idræt, billedkunst, religion, musik, it samt vejlederuddannelser i inklusion, AKT (adfærd, kontakt, trivsel) og undervisning af tosprogede.

Hverdagen på Facet

Facet tilbyder undervisning på små hold med 5-8 elever. Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer, som de jævnligt har fastlagte samtaler med.

På Facet har du stor indflydelse på indholdet i din undervisning, når der halvårligt vælges nyt skema. Du kan sammensætte dit skema alt efter interesser og de mål, du skal arbejde med i din STU - din kontaktlærer hjælper dig!

Skoledagen starter kl. 8.30 og du har fri kl. 14.00 undtaget fredag, hvor vi holder fri kl. 13.00.

Nogle gange har vi temadage eller ture ud af huset, hvor undervisningstiden ændres.

Få Facet kan fagene i skemaet ændre sig fra periode til periode, men vi underviser altid i følgende fag og områder:

•                    Værksted (træ/ metal)

•                    Kreativt værksted (billeder, håndværk)

•                    Dansk

•                    Matematik

•                    Bo-træning

•                    Dit liv - dit ansvar

•                    Kantine/ køkken

•                    Samfundsfag/ kend din by

•                    Friluftsliv

•                    Engelsk

•                    Musik/ it

•                    Idræt/ fitness 

Praktik

Facet har et bredt netværk af virksomheder, som vi samarbejder med. Udgangspunktet for praktikkerne tages i din motivation, kompetencer og ønsker. Herefter skræddersyes en praktik af varierende timetal og længde.

Eksempelvis samarbejder vi med Rema 1000, Harald Nyborg, Skåde Ridecenter, SOSU Aarhus' kantine, Musikhuset, Den Gamle By, VIA University College…

Det synes eleverne om Facet

 • "Jeg har været på nogle fede praktiksteder. "

  "Facet er meget sjovere end folkeskolen, fordi lærerne lytter mere til os. "

  Citat, Joan Majgaard

   

 • "På Facet er vi gode til at respektere hinanden. Vi er så forskellige, og det finder man ikke på mange andre skoler. "

  Citat, Iben Schouborg Kristensen

   

 • "Jeg har fået nogle nye venner på Facet, og det er jeg glad for. "

 • "Facet er et godt sted for os, der har særlige behov."

  Citat, Anila Mahmood

   

 • "Facet er et sted, hvor man kan åbne sine tanker og ideer"

  Citat, Mette Præstekær Toft

   

 • "Facet var god til at hjælpe med at få lavet mit praktiksted om til et flexjob til mig"

  Citat, Morten Fonvis                   

 

 Se mere på Facets hjemmeside