I lære som god samfundsborger
Af Lone Jørgensen

Hvor mange mennesker skal der til for at omvende 24 frække hærværks- og kriminalitetstruede indvandrerunge og gøre dem til venlige og velfungerende samfundsborgere?

Svaret finder du ikke ved at gennemgå rækken af mere eller mindre platte Aarhus-vittigheder, men ved at tage med Nicolai på et lille besøg i Præstehaven i Hasle, hvor fire unge mænd via projektet Outsiders 2 Insiders har gjort et fantastisk stykke arbejde for at bringe netop 24 unge kriminelle og kriminalitetstruede indvandredrenge tilbage på ret kurs. Nicolai har taget en snak med den 23-årige Mohammad Murad, der er en af de fire foregangsmænd i projektet samt med projektleder Trine Nielsen.

Boligforeningen sagde stop

Projektet startede, da Boligselskabet Præstehaven i 2004 indkaldte en gruppe af de ældste unge i området, her i blandt Mohammad Murad, for at tale med dem om det hærværk og den kriminalitet, som i stor stil blev begået i området. Boligforeningen havde fået nok. I fællesskab blev de faktisk enige om at gøre noget for at stoppe ulovlighederne. De fire unge foreslog at lave aktiviteter for de unge for på den måde at få dem væk fra at begå ulovligheder, og boligforeningen tilbød til gengæld at stille den pose penge til rådighed, som de, hvis de unges ord holdt stik, kunne spare på udgifter til reparationer efter hærværk og kriminalitet. Det lod til at virke. De fire unge fik igangsat en række samværsaktiviteter for de værste af drengene, og kriminaliteten i området begyndte så småt at falde.

 Flere bakker op

Efter et halvt år, i marts 2005, var effekten af de fire unges indsats så tydelig, at boligselskabet og Socialcenter Vest i fællesskab besluttede sig for at ansætte de fire med løntilskud og starte projektet Outsiders 2 Insiders op. Fra december 2005 støttede FO-Aarhus projektet økonomisk, så de fire drenge blev ansat fast 18 timer ugentligt i hele resten af projektfasen.

Troværdige og positive rollemodeller

"Det er kommet en mere positiv stemning herude, fordi man har opdaget at det godt kan lade sig gøre at gøre nogle ting, at udrette noget og komme videre med noget. Gennem dette projekt har de unge i området følt, at de har fået lov til at være et sted, de har følt de hørte til og har fået grønt lys til at lave noget, de selv gerne ville, f.eks. opstarte et fodboldhold. Generelt har man har fået øjnene op for, at der er masser af muligheder i sådan en form for projekt, og via dette projekt har vi endvidere fået skaffet flere i uddannelse og arbejde", fortæller en stolt og smilende projektleder.

"Det drengene egentlig gør, er at undervise de yngre drenge i at opføre sig ordentligt, tilpasse sig samfundet og lære dem, hvordan man agerer normalt, kommer ud af kriminalitet, søger arbejde, møder til tiden og så videre. Ud over aktiviteter og væresteder, så er det jo i bund og grund samværet og snakken om disse ting, det hele handler om. Det er her de for alvor lærer noget. De fire ansatte fungere på den måde selv som rollemodeller, fordi de også selv er i gang med positive forløb og har lært så meget allerede om samfundet, opførsel og ansvar m.v. Netop fordi de er kommet i uddannelse eller arbejde selv og har opdaget de mange døre, dette åbner".   

Videre fortæller hun, hvordan de fire ansatte i projektet er kommet til at fungere som troværdige voksne, som de unge og deres forældre kender, og som de unge kan relatere sig til. "De er gode rollemodeller", siger Trine Nielsen, og fortæller videre om fordelen ved, at det er "nogle af deres egne", der kører projektet. Det virker, fordi det er nogle af deres egne, der træder til og hjælper og støtter og rådgiver, når der er problemer. Havde det været en af kommunens medarbejdere, der hverken boede eller var kendt i området, kunne det måske have udløst afstandtagen og angst for overvågning og løftede pegefingre blandt unge og forældrene. I starten var en del af forældrene dog også skeptiske overfor de fire unge projektansatte mænd, fortæller Trine Nielsen. Bl.a. på grund af tvivl om de fire unge mænd var værdige eksempler til efterfølgelse. "De har ikke alle været lige gode børn op gennem deres opvækst" griner Trine Nielsen men påpeger, at "det er de nu".

Muhammed Murad er 23 år og en af de fire unge bag projektet Outsiders 2 Insiders. Ved siden af projektansættelsen er han selv i gang med en ungdomspædagogisk uddannelse på JVUC.

Nicolai har mødt en glad og lidt beskeden Muhammad Murad i Præstehaven og talt med ham om projektet og hans egen rolle som foregangseksempel.

"Jeg har det så godt med mig selv i dag og med at have gjort en forskel. Jeg kan mærke at det er godt for mig selv og for de unge. Jeg har selv været som dem en gang, men tiden og dem, man hænger ud med, har gjort en forskel. Projektet har gjort en forskel. I dag ved jeg, hvad det rigtige er, og det er vigtigt at sende videre til dem, der er yngre. Derfor har vi daglig kontakt med de unge, og vi har også kontakt med deres arbejdsgivere og skolevejledere, som vi holder møder med. Sammen holder vi øje med, hvordan det går med hver enkelt af dem. Vi har fået skabt tillid. De unge kommer hen til os nu, hvis der er noget de vil snakke om eller har problemer. Selv de unge, der ikke er direkte tilknyttet til projektet kan finde på at komme til os. Jeg er en af deres egne og derfor har de tillid til mig og vil gerne snakke. Desuden betyder alder og rangorden meget herude. De yngre har respekt for og lytter til de ældre. Man siger ikke nej til dem, der er ældre. Det kan vi jo udnytte positivt", siger Mohammad eftertænksomt.

Han og de tre øvrige ansatte drenge i projektet bruger selv projektansættelsen som et springbræt til at komme videre i et positivt forløb. De er alle fire ved siden af denne ansættelse i gang med skoleforløb, der senere skal føre til jobansættelser.

Faktaboks:

Hovedsigtet med projektet Outsiders2Insiders er at forebygge kriminalitet og hærværk i Urbanbydelen igennem en lokalt forankret indsats, der skal gennemføres i tæt samarbejde med andre initiativer taget i regi af det boligsociale arbejde, Familiecenter Vest, foreningerne og/eller Urbanprogrammets projekter. Konkret skal der ansættes 4 unge, der på baggrund af egne erfaringer med kriminalitet og deres efterfølgende ændrede livsstil skal agere positive rollemodeller overfor børn og unge i bydelen

Projektet Outsiders 2 Insiders er støttet af Urban, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Århus Kommune samt FO-Aarhus, der støtter med midler fra Folkeoplysningsloven. Projektet er finansieret frem til og med april 2007.

Outsiders 2 Insiders er en del af en større indsats fra kommunens og boligselskabets side for at give hele området i Hasle et løft såvel socialt som bygningsmæssigt. Der foregår p.t. store renoveringer i området.

Lignende projekter i Aarhus Kommune er Kontaktstederne i Gellerup og Bispehaven og projektet Unge for Unge i Gellerup.

Artikel om outsiders-indsiders i Nicolai nr. 4 fra 2006 findes på dette link

Undervisningen gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra Folkeoplysningsloven.

Videoportræt af projekt for unge i Bispehaven

Videoportræt af genbrugsprojekt i Bispehaven

 

FO-Aarhus bakker i det hele taget op om samarbejdet i Dansk Folkeoplysnings Samråd om initiativet: Folkeoplysning for Flygtninge