En større gruppe unge mellem 15 og 25 år, der gennem længere tid har været med til at udvikle et kulturlaboratorium for unge, har fået en midlertidig base i en gammel fabrik i Aarhus C.

Det er også et laboratorium for nye måder at lytte til og involvere unge i brugerdrevet innovation.

Vi ønsker at støtte de unges egne initiativer gennem demokratiske møder og hjælp til at igangsætte aktiviteter og workshops. De har et stort ønske om at lære nye færdigheder og tilegne sig faglige og personlige kompetencer indenfor kreativt iværksætteri,  konkrete håndværksmæssige færdigheder samt være med til at skabe nye, unikke rammer.  Målet er også at skabe et integrationsfremmende og inkluderende fællesskab, som er med til at mindske uligheden blandt unge gennem "ung til ung" relationer.

Det 3-årige laboratorium - nu benævnt som Ungdomskulturhuset-UKH - er et samarbejde mellem de 3 kommunale forvaltninger: Børn og Unge, Social-og Beskæftigelse samt Kultur i Aarhus Kommune på baggrund af et ønske fra Ungebyrådet, der i flere år har ønsket at få et hus med café og værksteder.

Andre samarbejdspartnere som Ungdomsskolen, Folkeoplysningsforbund, foreninger og projekter for unge, begynder nu så småt at involvere sig i Kulturlaboratoriet og i netværksskabende aktiviteter.  FO-Aarhus har i flere år gennem folkeoplysende kurser og workshops bidraget væsentligt til det kreative og kulturelle vækstlag i Aarhus indenfor både musik, litteratur, film og teater.

Derfor tager FO-Aarhus initiativet til at udvikle nye initiativer sammen med en voksende ungegruppe.

INDHOLD

At uddanne et CREW der er dygtige iværksættere og kan udvikle og stå for større events for unge nu og i fremtiden, bl.a. en større ungdomsfestival under ECOC Aarhus 2017.

Ligeledes at udvikle og lære nye håndværksmæssige skills, såsom at bygge en scene, loungeområde og café, lave tekstildesign, PR og kommunikation mv.

Og sidst men ikke mindst at udvikle ung til ung rådgivning, som er inkluderende for unge flygtninge og andre unge, der har særlige talenter og sociale og psykiske udfordringer.

Folkeoplysningsloven og Ungdomsskolelovgivningen kan være med til at understøtte aktiviteterne, som gør at projektet kan blive bæredygtigt i fremtiden med de unge selv som instruktører og ambassadører for nye tiltag.

 

HVEM

FO-Aarhus i samarbejde med DFUNK (Dansk Flygtningehjælps ungenetværk), unge mellem 15 og 25 år i Aarhus, der er tilknyttet Ungdomskulturhuset-UKH og forskellige foreninger og tilbud for unge i Aarhus.

Ressourcestærke unge som rollemodeller, der er vant til at udvikle events, tage initiativer og har lyst til at skabe aktiviteter sammen med unge flygtninge og unge med sociale og psykiske udfordringer, Sidstnævnte gruppe er elever på  Produktionsskoler, Ungdomscentret, projekter og foreninger.

 

HVOR

Steder i Aarhus hvor unge kommer - FO-Aarhus, Godsbanens Åbne Værksteder www.godsbanen.dk, Ungdomskulturhuset-UKH   (facebook.com:Ungdomskulturhuset-UKH)  og Institut for (X) www.institutforx.dk

 

HVAD

6 workshops af længere varighed:

Projektudvikling og forretningsmodeller (iværksætteri)

Økonomi og budgetter.

Grafisk facilitering og sociale medier.

PR og kommunikation.

Konflikthåndtering.

Ung til ung rådgivning/inddragelse af nye unge.

 

Kortere workshops og aktiviteter:

Ung til ung byg.

Tømrerarbejde.

Tekstiltryk og serigrafi.

Remake tøj/syworkshop.

Makers Space - leg med ord/skær det ud på lasercutter

3D-tegning.

Torsdagshygge med mad.

 

EKSEMPLER PA TEMAER OG ØNSKEDE TALENTAMBASSADER I AARHUS:

• Teater, street, cirkus og performance: Opgang 2, Gøglerskolen, Cirkus Tværs, Katapult/Ambassaden,

Filurens Teaterskole, Kragelund, Parkour- og skatermiljoer.

• Billedkunst/graffiti: Ungdomscentrets kreative tilbud, Billed-og Medieskolen, AROS, Institut for {X),

Aarhus Kunstakademi.

• Musik/Rap, lyd: Institut for {X), Aarhus Musikskole, Radar, Rap-akademiet, Mono og Grobund.

• Design/handværk/byg: Godsbanens værksteder, Bureau Detours, unge designers i B-huset, Højt til Loftet,

• Film og medier: Aarhus Filmvcerksted, Potemkin og Masterclass(FO-Aarhus/Aarhus Produktionsskole),

Filmbyen, Filmprojekt Gellerup.

• Kulturelt iværksaetteri: Frontløberne, Godsbanen og institut for (X)

• Litteratur, kreativ skrivning: Aarhus Litteraturcenter/Skrivekunstskolen (FO-Aarhus)

• Netværk for unge med ordblindhed

• Andre relevante tilbud og netværk

 

MASTERCLASS I UKH - FORÅRET 2016 

Formålet er:

  • at få viden, redskaber og erfaring med at udvikle projekter og samtidig udvikle dine egne faglige og sociale kompetencer..
  • at få undervisning af professionelle projektmagere.
  • at udvikle Crew-følelsen og lære mere om teambuilding.
  • at få papir/et ungdomsskolebevis på det, du har lært.
  • at være med til at afvikle en større ungdomsevent i forbindelse med ECOC 2017 i Aarhus og en
    mindre event i juni 2016, samt udvikle konkret projektidè.


Hvem  Max. 20 pladser. Det anbefales at deltage i alle event-moduler.

Projektet kaldes Masterclass, da det er en overbygning på de erfaringer unge i bl.a. UKH har fået som et samlet crew gennem projekter som Kulturmøde på Mors, koncerter i B-Huset, Mejlgade for mangfoldighed og åbningen af UKH.

Masterclass tilbydes alle unge mellem 16 og 25 år, der brænder for at blive dygtige eventmagere og gerne vil være med til udvikle flere events og også lære fra sig til nye unge, der er med til at udvikle events i Ung i Aarhus regi.

Rekruttering af unge sker gennem sociale medier og ved henvendelse til produktionsskoler, Ung i Aarhus, UU; DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk) og MSB.


Målgrupper

Masterclass vil være et tilbud til kreative, entreprenante eller teknisk orienterede unge, der ikke umiddelbart er en del af det etablerede uddannelsessystem. Et masterclass-forløb vil kunne tilbyde den unge en række værktøjer inden for forskellige områder.

Et samarbejde med uddannelsesinstitutioner og Ungdomsskolen vil være en god måde at uddanne flere eventmagere, men vil også kunne skabe elever den anden vej. I forhold til 95% målsætningen kan Masterclass fungere som brobygger til ungdomsuddannelser.
 

Undervisningen                                                                                                                                

Undervisningen tilrettelægges af FO-Aarhus via Folkeoplysningslovens muligheder for fleksible tilrettelæggelsesformer og de løbende workshops via ungdomsskoleloven.                                                                                                                      
Brugen af professionelle fagfolk bibringer projektet en seriøs kant, som er med til at skabe en ramme omkring et projekt, der sigter imod at klæde de unge på til at udvikle og afvikle egne projekter. Det virker inspirerende og ansporende, når underviseren er ekspert og har praktisk erfaring fra projekter.                     

De unge giver udtryk for, at undervisningen skal kobles med hands-on projekter, så læringen omsættes til handling umiddelbart efter afslutning af de enkelte faglige workshops. Derfor træffes der beslutning om en mindre festival i 2016 samt udvikling af et konkret projekt ved opstart og en større ungdomsfestival i forbindelse med ECOC 2017.

 

Kontakt info: Ruth Mølgaard Morell, FO-Aarhus, Frederiksgade 78 B, 8000 Aarhus C. rmo@fo-aarhus.dk.

Tlf: 5157 5019.

 

Projektet er blevet evalueret af Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) og den kan læse på deres hjemmside