Snåstrup Vestergaard i Harlev er et bo- og aktivitetstilbud der henvender sig til voksne med udviklingshæmning med komplekse problemstillinger.

Målgruppe: Målgruppen for Boformen Snåstrup Vestergaard er voksne med udviklingshæmning og eventuelt tillægsdiagnoser som ADHD, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sindslidelser. Snåstrup Vestergaard henvender sig desuden til voksne med udviklingshæmning med dom til ophold i en boform.

Profil: Botilbuddet Snåstrup Vestergaard er beliggende på en nedlagt landejendom i Harlev. Der er tilknyttet 16 lejligheder til tilbuddet. I de tilhørende staldbygninger er der indrettet kantine og aktivitetstilbud i dagtimerne. Derudover er der flotte grønne arealer, drivhus og nogle få husdyr, som beboerne er med til at passe. Der er personaledækning på botilbuddet hele døgnet.

Der arbejdes ud fra en anerkendende og værdsættende pædagogik, hvor der er fokus på den enkelte borgers ressourcer og færdigheder. Det vægtes højt, at beboerne får ejerskab over eget liv, og de støttes derfor i at tage ansvar for egen udvikling og fremtid. 

Beboerne modtager individuelle løsninger, hvor der tages hensyn til deres særlige behov, ressourcer og eventuelle dom efter straffelovens bestemmelser.

FO-Aarhus leverer folkeoplysningstimer: kompenserende/hensyntagende danskundervisning til Snåstrup Vestergård fredag formiddage fra oktober til maj. Lærer Jette Bech Jensen.

Se her en video fra en alm. arbejdsdag på Snåstrup Vestergård eller klik her for at se en komplet liste over videoer.

 

Snåstrup Vestergård

Silkeborgvej 939

8462  Harlev J

Telefon: 87 13 81 95