Vaskeriet er en øvebane for udviklingshæmmede, hvor udviklingshæmmede der endnu ikke har været på arbejdsmarkedet, eller ikke har haft succes på arbejdsmarkedet kan få erfaring med at være på en arbejdsplads og med at være en del af et fællesskab. Vi har base i fællesvaskeriet i Søvangen som er en afdeling i Brabrand boligforening. Vaskeriet tilbyder en række forskellige arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne kan strække sig fra alt mellem at være med til at vaske, tørre og folde tøj til at lave kaffe, snakke med kunderne eller åbne og lukke stedet.  

Det giver den enkelte mulighed for at udvikle sig, når man kan prøve sig selv af i forskellige situationer. Det vigtige er, at det enkelte menneske trives og får mulighed for, at opdage nye ressourcer hos sig selv. I Vaskeriet ser vi at sidemands oplæring, udført i praksis, skaber en øget identitetsfølelse, samt mod til at afprøve nye arbejdsopgaver og deltage aktivt i fællesskabet.                                            

I Vaskeriet går vi med de ting, der kommer fra neden. Vi bruger tid på at snakke med hinanden om, hvad vi drømmer om, og vi skaber en hverdag, der giver mening for den enkelte og for fællesskabet.                                

En del af et fællesskab

Når man arbejder ved Vaskeriet, opnår man kompetencer inden for vaskerifaget. Men Vaskeriet er meget mere end et Vaskeri. Vi ønsker, at det enkelte menneske oplever, at netop han eller hun er en vigtig og nødvendig del af fællesskabet, og at netop deres bidrag er med til, at fællesskabet kan bestå. I Vaskeriet skaber vi fællesskaber uden for vores egen kreds, vi holder foredrag, events og går op i medborgerskab, demokrati og mangfoldighed. I Vaskeriet samarbejder og sparrer vi med en bred vifte af aktører, heriblandt er; Hverdagsaktivister, Sager der Samler, Aarhus Kommune/VoksenHandicap, beboerne i Søvangen, Brabrand Boligforening, bestyrelsen i Søvangen, private virksomheder, medlemmerne, bestyrelsen i Foreningen Vaskeriet og FO Aarhus.

 

Se indslag fra TV2Øst marts 2019, da Vaskeriet fik 600.000 kr. til større lokaler: 

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/udviklingshaemmede-er-vokset-ud-af-deres-lokaler

 

Vaskeriet modtager Muskelsvindfondens Plads til forskelle-pris 19. nov. 2019: https://www.tvaarhus.dk/vaskeriet-modtager-pris

 

Læs artikel på Altingets hjemmeside: 

https://www.altinget.dk/social/artikel/saadan-binder-udviklingshaemmede-vaskeriarbejdere-et-boligomraade-i-aarhus-sammen

 

Evaluering
Projekt Vaskeriet er blevet evalueret i en rapport fra "Sager der Samler": Vaskeriet - når borgere skaber inkluderende fællesskaber. Forskningsrapport om værdiskabelse og samarbejde v/Anne Meta Nielsen, Lene Sick Ejlersen, Annemette Digmann. Nov. 2018.

Fra side 31 i rapporten:

Det er helt tydeligt, at det er positivt for deltagerne at være en del af Vaskeriet. De indgår i et
arbejdsfællesskab, hvor de bidrager ligeværdigt og de har betydning for både deres kunder og for det lokale fællesskab i boligforeningen. Det bidrager til at højne livskvaliteten hos deltagerne.

Vaskeriet fungerer desuden som et læringsrum, hvor den enkelte deltager får udviklet sine kompetencer til bedre at kunne mestre hverdagen og bliver udfordret til at øve sig i det, de har drømt om at kunne.

Den pædagogik, der udøves i Vaskeriet, har i høj grad bidraget til, at deltagerne er blevet inkluderet i det ’normale’ samfund: de køber ind, de kører med bus, henter og bringer vasketøj og optræder på TV.

Vaskeriet er som sideeffekt blevet katalysator for nye sociale fællesskaber i lokalområdet og fungerer som et samlingssted for de lokale beboere. På den måde er Vaskeriet blevet en form for ‘udviklingsmotor,’ der i praksis kan demonstrere, hvad der skal til for både at realisere strategien ’Voksenhandicap-gentænkt’ og Boligforeningernes udviklingsstrategi for at skabe levende fællesskaber for alle.

 

Fra side 32 i rapporten:

De tre bundlinjer
Vaskeriet opererer med tre bundlinjer. Den første bundlinje er rent vasketøj. Vaskeriet får flere og flere kunder, der er tilfredse med den service, de får, og det produkt de køber. Initiativtagerne arbejder allerede på en udvidelse i form af egne vaskeri-lokaler, hvor der er plads til en større volumen, flere besøgende og længere åbningstid.

Den anden bundlinje er at skabe inkluderende fællesskaber. Deltagerne giver helt klart udtryk for, at de er blevet en del af det større fællesskab. De er ikke længere kun i kontakt med ligestillede. Derudover oplever nogle af de lokale beboere, at de er blevet en værdifuld del af det fællesskab, som Vaskeriet har skabt i Søvangen. Dette gælder også beboere, der tidligere har været isolerede i deres lejligheder.

Vi har den hypotese, at når mennesker i et boligområde bliver kendt med hinanden og kan træde til, hvis en nabo har behov for hjælp, så kan det måske på sigt supplere nogle af de kommunale støttefunktioner.

Den sidste bundlinje er øvebanerne. Den sidemandsoplæring, der foregår i Vaskeriet, er værdifuld, idet deltagerne har betydning for kunderne i Vaskeriet og for beboerne i Søvangen.

 

Rapporten kan fås som PDF-fil ved henvendelse til FO-Aarhus via mail im@fo-aarhus.dk