Filmprojekt Gellerup er et aktiverings- og uddannelsesforløb for ledige, som gerne vil videreuddanne sig eller arbejde inden for medieverdenen. På Filmprojekt Gellerup har du mulighed for at arbejde individuelt eller i grupper med følgende fagområder:

  • Journalistisk research og interview
  • Tilrettelæggelse af produktioner 
  • Kamera- og redigeringsteknik
  • Storyboard og manuskript
  • Lyd-, lys- og studieopsætning
  • Flerkamera- og ENG-produktioner
  • Studievært og speak
  • Grafik og effekter
  • Reportage, kortfilm og musikvideo m.m.

 

Hvordan starter jeg ?

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Filmprojekt Gellerup eller din sagsbehandler. Hvis din sagsbehandler finder forløbet relevant for dig, kan du få det finansieret af kommunen. Der er løbende optag på Filmprojekt Gellerup, og du er altid velkommen til at kigge forbi og få mere information og en rundvisning. Et forløb varer 3 måneder, men kan forlænges i op til 12 måneder efter aftale med dig og din sagsbehandler.  

 

Hvor og hvornår foregår det?

Filmprojekt Gellerup har undervisningslokaler og redigerings- og studiefaciliteter på Tovs-højskolen i Brabrand. Se kortet på projektets hjemmeside www.fpgellerup.dk. Arbejdstiden er kl. 9-15 hver dag, men med mulighed for fleksible rammer ved særlige aftaler. Dagen starter med et fælles redaktionsmøde, hvor igangværende og nye produktioner bliver drøftet og idéer fremlægges.
 

Filmprojektets formål og baggrund

Formålet med Filmprojekt Gellerup er dels at aktivere og uddanne unge ledige og dels at formidle spændende historier fra Gellerup-bydelen, som udsendes via tv og web. Filmprojekt Gellerup udspringer af et samarbejde mellem Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune og Arbejdsmarkedscenter Nord.

FO-Aarhus leverer folkeoplysningstimer til projektet.
 

Hvis folk er interesserede i at høre mere om projektet eller har gode idéer til udsendelser er man velkommen til at kontakte Rasmus Kronborg på telefon 24 85 59 41 eller Morten Steffensen på 25 21 48 89. Efterhånden som programmerne produceres, lægges de ind på hjemmesiden: www.fpgellerup.dk


Har dit firma brug for en videooptagelse, så kan Filmprojekt Gellerup tilbyde hjælp i forbindelse med opgaveløsningen. 
Filmprojekt Gellerup kan også levere storskærmsløsninger til store og små begivenheder.
Har du flere spørgsmål, så kontakt Filmprojekt Gellerup direkte.

Læs desuden denne artikel om projektet: 

http://skraeppebladet.dk/blad/2011-01/artikler/filmprojekt-for-unge-i-gellerup/