KOM MED

FO-Aarhus er med i et europæisk samarbejdsprojekt Be Part – Feel Your Part om at få udsatte unge til se værdien af at deltage i politiske og sociale samfundsprocesser.

Projektpartnerne er:

* Jugend am Werk Steiermark GMBH, Østrig

* E.N.T.E.R. GMBH, Østrig

* Municpio de Lousada, Portugal

* FO-Aarhus, Danmark

* Volunteering Matters, Storbritannien

* VSP-Verbund für Soziale Projekte GMBH, Tyskland

* A.RE.S scarl, Italien


Projektets baggrund

At motivere unge til at udvide og uddybe deres politiske og sociale engagement på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau er en stor udfordring. Statistikkerne viser meget klart, at unges deltagelse i politisk beslutningstagning og samfundsmæssig debat er lav.

 1. Situationen er faktisk endnu værre for unge med risiko for socialt udstødelse og socioøkonomiske udfordringer
 2. Politisk deltagelse begynder med nærhed, først og fremmest på lokalt plan. Det lokale eller regionale niveau er der, hvor de unge får en chance for at se den direkte virkning af deres engagement i det nære demokrati, men aktivering og social støtte er vigtige faktorer til tackle udstødelse, og hvis vi ønsker at få bredere og større deltagelse af unge med sociale problemer i politiske og sociale processer, skal vi tilstræbe:
 • Identifikation af unge menneskers sociale trusler
 • Identificere miljøer og rum for unge i samfundet
 • Find fælles grænseflader mellem unges sociale miljøer og voksnes politiske
 • Give unge, ungdomsarbejdere og politiske beslutningstagere metoder til at støtte denne identifikation af grænseflader
 • Definere konkrete, lokale handlingsprojekter til at synliggøre effekten af politisk deltagelse.


Projektets mål

Hovedformålene er:

 1. Udvikling af værktøjer til identifikation lokalt og regionalt af social miljøer og handlemuligheder for unge truet af social udstødelse.
 2. Identifikation af grænseflader mellem unges og voksnes sociale miljøer i det offentlige rum.
 3. Definition af lokale politiske projekter mellem unge med risiko for social udstødelse og politiske beslutningstagere til at skabe lokale resultater.
 4. Udarbejdelse af en politisk handlingsplan for empowerment, involvering og deltagelse af unge truet af social udstødelse i lokale og regionale politiske beslutningsprocesser.


Projektaktiviteter og produkter

 • Katalog over metoder og instrumenter til identifikation af sociale miljøer og aktionsrum for unge med risiko for social udstødelse.
 • Gennemførelse af en social miljøanalyse sammen med unge med risiko for social udstødelse, voksne og lokale politiske beslutningstagere - Udvikling og gennemførelse af en 3-dages træningsplan for ungdomsarbejdere og socialarbejdere om metoder til udforskning af sociale miljøer for unge med risiko for social udstødelse. Afprøves gennem pilotprojekter i alle partnerlande - Implementering af uddannelsesprogrammet som tværnational læring, herunder erfaringsudveksling og validering af træningsprogrammet i Østrig (intellektuel produktion).
 • Definition og gennemførelse af lokale aktiviteter mellem unge med risiko for social udstødelse og lokale politiske beslutningstagere (fælles problemdefinition, løsninger).
 • Udvikling af en europæisk handlingsplan, der på lokalt politisk beslutningstagerniveau anviser muligheder og metoder til styrkelse, inddragelse og aktiv deltagelse af unge i risiko for social udstødelse i lokale og regionale politiske beslutningsprocesser.

Projektet er et såkaldt strategisk partnerskabsprojekt under Erasmus+ 

Læs mere på projektets hjemmeside her

Følg os på Facebook her