Livsværkstederne i Gellerup er en selvejende institution med rødder i KFUM's Sociale Arbejde, Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening.

Gæster, frivillige, aktiverede samt ansatte samarbejder om at drive Livsværkstederne og skabe rum for at mennesker kan mødes i Gellerup.

Målgruppe

Café Vita er typisk besøgt af lokale beboere fra Brabrand/Gellerup, Hasle og Åbyhøj, herunder også ensomme, personer med psykiske problemstillinger, PTSD, misbrugere og flygtninge.

Alle over 18 år er generelt velkommen i cafeen. Personer under 18 år henvises til Ungekontakten. Børn kan i samvær med en voksen opholde sig i cafeen for en kort periode. Det er alene forældrenes ansvar at holde opsyn med børnene.

Jobafklaring er en naturlig del af vores tilbud. Her vejledes og opkvalificeres kontanthjælpsmodtagere med henblik på at komme ud på arbejdsmarkedet. 

Vores bidrag til denne proces handler meget om fremmødestabilitet, arbejdsplads dansk, effektivitet/nødvendige pauser, og det at få en hverdag til at fungere samtidig med man er på arbejde.

 

Aktiveringsaftale med Aarhus Kommune

Livsværkstederne har en aktiveringsaftale omfattende 15 pladser med Aarhus Kommune, men i perioder har der været mellem 15 og 25 personer i aktivering. Et aktiveringsforløb i Livsværkstederne består af 4 moduler.

VISITATIONSSAMTALE

Arbejdet præsenteres og jobfunktioner beskrives og aftales.

Hvilken afklaring, der skal opnås, varighed, timetal og særlige hensyn aftales.

INDHOLD AF AKTIVERINGSFORLØB

Oplæring af arbejdsfunktioner indenfor køkkenarbejde, rengøring og kundebetjening. Praktisering af arbejdspladsdansk. Afklaring af arbejdsevne.

OPFØLGNINGSSAMTALE

Samtalen fokuserer på periodens forløb, relevante muligheder for videre forløb og fremtidsperspektiv.

DOKUMENTATION AF FORLØB

Skriftlige beskrivelser af arbejdevne og andre forhold i relation til eksempelvis ressourceprofil eller pensionsafklaring.

 

Café Vita

Café Vita ligger i City Vest ovenpå Føtex. I caféen er der mulighed for socialt samvær, hygge og aktiviteter som f.eks. bankospil, bowling, julefrokoster og udflugter.

I caféen er man velkommen, som man er. Ved bordene kan gæsterne sidde for sig selv eller involvere sig i samtale og samvær alt efter lyst.

Man kan mødes med vennerne over et spil backgammon, drikke kaffe, spise frokost eller bare få en snak.

Brugerrådet arrangerer udflugter og andre aktiviteter, som man kan deltage i. Idéer modtages med tak.

I Café Vita sælges der hver dag kaffe, kage, vand, smørrebrød, lune retter og varm mad.

Caféen holder åbent:

Mandag fra kl. 10.00 til 18.30

Tirsdag-torsdag fra kl. 10.00 til 15.30

Fredag fra kl. 10.00 til 15.00

Vores tilbud er et sted at være, anonymt, i fred eller i aktivitet efter eget ønske. Vi tilbyder dagligt en varm ret, smørrebrød, kaffe/the, kage og sodavand til rimelige priser.

Der tilbydes i samråd med brugerne ugentlige aktiviteter, herunder forskellige sportsaktiviteter, kulturelle tilbud, frilufts-aktiviteter, kreative aktiviteter mv.

Herudover tilbydes samvær og samtaler af motiverende og/eller afklarende art. Opstår der behov for hjælp eller rådgivning, henviser vi gerne til lokale samarbejdspartnere.

 

Livsværkstederne samarbejder med FO-Aarhus om undervisning for ordblinde og folkeoplysningstimer i dansk og køkken.

Kontakt

Leder Verner Karkov, diakon/socialpædagog  og erhvervsdiplomleder (EDL)

E-mail: post@livsvaerkstederneigellerup.dk

Direkte tlf.nr.: 21 73 40 34

 

Læs meget mere på Livsværkstedernes egen hjemmeside