Målgruppe
Primært belastede unge mellem 18 og 25, som tilbydes aktivitet/foranstaltning, der afklarer dem i forhold til arbejde/uddannelse og generelt personlige forhold. Bemærk: Misbrugere/behandlingskrævende optages ikke.

Antal deltagere: 25 - 30

Formål
Gennem kulturproduktion skal deltagerne få så meget hold på sig selv og deres hverdag, at de bliver i stand til at sætte sig nogle konkrete livsmål - i et længere perspektiv: væk fra passiv forsørgelse. Metoden er produktion af musik- og teaterforestillinger i samarbejde med professionelle musikere, instruktører og tekstforfattere. Alle produktioner baserer sig på deltagernes idéer om, hvad livet kan bruges til. De færdige forestillinger opføres på Opgang2's scene - og eventuelt på turnéer.

Forløb
10 måneder (eller efter individuel vurdering), dagligt kl. 9 - 16. Kursusstart i september. Evt. tomme pladser fyldes op løbende. Det første møde med Opgang2 er en personlig samtale, der afklarer den enkeltes forventninger til stedet og forløbet samt stedets forventninger og krav til deltagerne. Første måned er gensidig afprøvningsperiode. Der begyndes med introduktionsforløb og træning på hold. Oktober - december: Produktionsperiode/forestillinger. Januar: 2 midtvejssamtaler: a) gensidig evaluering af efterårets forløb, b) en samtale med deltagernes primære sagsbehandler, med de første bud på, hvad deltagerne kan gå i gang med bagefter. Februar - maj: Produktionsperiode/forestillinger. Kravene øges i forhold til efteråret - på mange niveauer: form, indhold, ansvarlighed, disciplin etc. Der afsluttes med individuelle evalueringssamtaler. Der udstedes diplom, og deltagerne kan bede om en skriftlig udtalelse om indsats og personlig udvikling i forløbet.

Projektleder: Søren Marcussen

Samarbejdspartnere: Social- og sundheds-, Fritids- og kultur- og Beskæftigelsesforvaltningen

Finansiering: Primært bistandsloven. Efterhånden også aktiveringsydelse, beskæftigelsestillæg og Den Fri Ungdomsuddannelse 

Læs meget mere på Opgang 2's egen hjemmeside