Redaktionen arbejder onsdag og torsdag fra kl. 9.00-14.00. Aften- og weekendarbejde kan forekomme.

Arbejdsopgaverne består i at lave interviews inde og ude af huset samt redigering af film.

Arbejdet kræver, at du er omstillingsparat, kan arbejde selvstændigt, og at du kan og vil tage ejerskab for dine arbejdsopgaver.

Derudover er humor en vigtig del af hverdagen.

Vores motto er: "Vi giver dig et smil i din hverdag"

Arbejdet er ulønnet.

Smil TV har til huse på Lyngåskolen.

FO-Aarhus leverer folkeoplysningstimer til projektet.

Læs mere på Smil TV Aarhus' egen hjemmeside: https://smil-internetavis.dk/