Skrivekunstskolen er et tilbud for unge under 30 år, der vil prøve kræfter med kreativ skrivning. Målet er via tekstproduktion og -kritik at styrke deltagernes personlige udvikling samt deres muligheder og forudsætninger for uddannelse og arbejde.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage - kun en lyst til at arbejde med den kreative proces, som er tekstproduktion og tekstkritik.

Der er et trygt miljø omkring kritiksituationen. Mange af vores elever har ofte ikke modtaget kritik før, og det er vi opmærksomme på. Derfor tages der hensyn til den enkelte elevs behov hvad angår måden, der gives kritik på.

Kritik er ikke envejskommunikation. Kritik er en samtale og gerne mellem flere end to personer. Vores elever skal lære at give og få kritik i plenum, ligeså vel som de skal blive bedre til at skrive. Derfor er eleverne med til aktivt at forme kritiksituationen via deres refleksioner over en given tekst. Det handler om engagement.

Vi tilbyder desuden vores elever enkeltundervisning. En tekst når ofte et stadie, hvor det viser sig gavnligt at gennemgå den på tomandshånd underviser og elev imellem. Her er der tid til at gå i dybden med konkrete spørgsmål.

Faget skrivekunst omhandler først og fremmest elevens egenproduktion og udvikling som læser. Derudover satser vi på at etablere samarbejder med andre skoler/uddannelsesforløb herunder blandt andet Potemkin og Kunstskolen. Det er målet, at eleverne via tværkunstneriske samarbejder udvider deres horisont for, hvad litteratur er, og hvilke repræsentationsformer den kan tage.

Vi lægger vægt på den personlige, kreative udvikling og det sociale samvær. Vi ser det nyttige i at kunne udsætte sig selv for kritik - at finde styrken til at gøre sig sårbar. Det er vores ambition, at eleverne efter undervisningsforløbet skal forlade Skrivekunstskolen ikke bare som bedre forfattere, men også stærkere individer.

Samarbejdspartnere: Aarhus Litteaturcenter og Daghøjskolen Gimle

http://www.litteraturen.nu/sks/