I de senere år har FO-Aarhus skridt for skridt bevæget sig mere og mere ind på området café og køkkendrift. Vi har siden 2005 drevet Café Nicolai i Vester Alle 8 i FO-byen, som madsted for alle i FO-byen. Senest er det Kulturgyngen, der har drevet og driver Café Nicolai.

https://www.fo-aarhus.dk/lokaler/lokaleudlejning/caf%C3%A9-nicolai/

 

Desuden har vi i nogle år haft Kaffe Fair, som ligger på Edwin Rahrsvej 33 i Brabrand og som primært fungerer som kantine for boligforeningen.

KaffeFair Aarhus - Startside | Facebook

http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/kaff%C3%A9-fair/

 

 

I løbet af 2020/21 er der kommet 3 nye skud på området:

 

Folkestedets Café i Carl Blochsgade 28, Aarhus C

https://folkestedet.dk/cafe-folkestedet/

 

Folkestedet hører under Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg. Til daglig fungerer det rummelige hus som en platform, hvor foreninger, klubber og interesseorganisationer i Aarhus gratis kan holde møder og udfolde deres aktiviteter. Folkestedet er et medborgerhus for alle. Spændvidde, nærvær og rummelighed er nøgleord for Folkestedet, der stort set aldrig sover. Folkestedet er et bevis på, at det er forrygende populært at være foreningsaktiv i Aarhus Kommune!

 

 

Klostercaféen på Klostertorv, Aarhus C

https://klostercafeen-aarhus.dk/

 

Klostergadecentrets formål er:

  • at skabe en platform for et sundt og aktivt liv – HELE LIVET med særlig fokus på folk på 60 år og derover.
  • at arbejde for et aktivt medborgerskab og et socialt medansvar. Det betyder bl.a., at foreningen

 deltager aktivt i projekter med et socialt sigte.

  • at drive KlostergadeCentret og fungere som paraplyorganisation for klubber og foreninger.

 Det betyder bl.a., at KlostergadeCentret bistår ved oprettelse og vedligeholdelse af klubber/foreninger, idrætshold, studiekredse, hobbyaktiviteter m.m.

  • at KlostergadeCentret støtter og fremmer det frivillige arbejde. Frivilligt arbejde indgår som et væsentligt fundament i foreningens virke.

 

FO-Aarhus står for at varetage den daglige drift af KlosterCaféen i samarbejde med KlostergadeCentret.

 

 

Øens Madhus i Generationernes Hus i Thit Jensensgade 3 på Aarhus Ø

https://www.facebook.com/oensmadhus/

 

Når vi møder mennesker i flere aldre, med forskellig formåen og andre livssituationer, sætter det vores eget liv i perspektiv. Vi lærer at tage hensyn og kan knytte bånd på tværs af generationer. Generationernes Hus sætter rammen for dette.

Børn, unge, voksne og ældre lever, bor og deler hverdagen sammen i Generationernes Hus. Huset rummer børn i daginstitution og boliger til studerende, familier, mennesker med handicap samt ældre med og uden behov for pleje.

Omkring 500 mennesker kommer på sigt til at have en hverdag med base i Generationernes Hus, der også inviterer indenfor med attraktive tilbud til lokalområdet.

Alle kan besøge Øens Madhus, ikke bare husets og områdets beboere.