Foreningen Kulturgyngen er en social økonomisk virksomhed i Aarhus midtby, der tilbyder Vejlednings- og opkvalificeringsforløb i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Kulturgyngen driver Gyngen  -  café, restaurant og scene samt det grafiske værksted Kultursats.

Gyngen - Café, restaurant & scene. Vi prioriterer økologi

Kultursats - Et grafisk værksted

Kulturgyngen har mere end 25 års erfaring på området, og har indgået partnerskabsaftale med Aarhus Kommune og aftale om undervisning efter folkeoplysningsloven via FO-Aarhus.
Med udgangspunkt i den enkeltes jobplan, tilbydes effektive og målrettede 13 ugers forløb, hvor der tages højde for de individuelle behov.
 
Kulturgyngen arbejder helhedsorienteret, og prioriterer anerkendelse og inklusion i dagligdagen sammen med
deltagerne.

Det er Kulturgyngens målsætning, at alle deltagere på Vejlednings- og opkvalificeringsforløb afsluttes på Kulturgyngen med større afklaring af fremtidige job- og uddannelsesmuligheder, og at de har taget afgørende skridt mod arbejdsmarkedet.

Alle deltagerne tilbydes undervejs i forløbet tilknytning til en personlig coach i vores jobværksted, hvor det bl.a. er muligt at få udarbejdet /opdateret et CV, og en standardansøgning. Jobværkstedets coach er endvidere i besiddelse af et omfattende overblik over aktuelle job og uddannelses -muligheder, hvorfor det er muligt at yde kvalificeret rådgivning og coaching i den retning.

Kulturgyngens daglige drift består af restaurant/cafe, spillested, teknisk afdeling, grafisk værksted og diverse bogholderi- og kontorfunktioner. Der tilbydes pladser til Vejlednings- og opkvalificeringsforløb i alle afdelinger.

Vejledning og opkvalificering

Det er Kulturgyngens overbevisning, at forløb, som skal opkvalificere borgere til arbejdsmarkedet, har den største effektivitet, når der samtidig produceres "ægte varer", og at de, der er under opkvalificering, indgår i et realistisk arbejdsfællesskab. På Kulturgyngen betjenes der således i al almindelighed betalende kunder i restauranten, i bogholderiet og i det grafiske værksted.

Der stilles tydelige forventninger til deltagerne i Vejlednings- og opkvalificeringsforløb, og de indgår i alle de daglige funktioner.

Om Kulturgyngens værdier

Kulturgyngen er en selvstændig privat virksomhed, der er organiseret som en socialøkonomisk forening. Dette betyder, at de er en ikke-profitorienteret virksomhed. Deres økonomiske grundlag er en kombination af fortjeneste gennem restaurationsdrift, afregning for Vejlednings- og opkvalificeringsforløb samt tilskud fra offentlige og private fonde.
Deres værdisæt bygger på troen på, at alle mennesker har ressourcer, men at ikke alle får mulighed for at udnytte dem. De ønsker at skabe rammerne for at få disse ressourcer frem og anvendt konstruktivt.
Et forløb på Kulturgyngen vil derfor altid tage udgangspunkt i den enkeltes faglige og personlige evner. Det er derfor en markant fordel for effektiviteten af forløbet, at deltagerens umiddelbare ressourcer og barrierer er beskrevet i en jobplan, der ligeledes beskriver de overordnede formål med forløbet.

I deres forløb lægger de vægt på; at arbejde helhedsorienteret, at anvende en anerkendende tilgang og at væreinkluderende.

Når de er helhedsorienterede betyder det, at de i vejledningsfasen tager højde for de fakta og hændelser, der har medført, at deltageren står uden for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at forhold som psykiske vanskeligheder, misbrugsproblematikker og fysiske udfordringer efter vores mening altid bør have et udredende fokus inden - eller sideløbende med - at der arbejdes med tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Vi forsøger sammen med deltageren at opnå stabilitet, ligevægt og harmoni i forhold til de sociale vanskeligheder, der evt. stiller begrænsninger for selvforsørgelsen.

Når Kulturgyngen er anerkendende betyder det, at de altid tager udgangspunkt i, at den enkelte besidder sandheden om egne vilkår. De tager udgangspunkt i den enkeltes historie og ønsker, da de tror på, at succes bedst opnås, når de følger motivationen og lysten.

Når Kulturgyngen er inkluderende betyder det, at de er bevidste om, at det, at være inkluderet er bundet til fællesskaber - en gruppe af mennesker, der er sammen om et formål. De koncentrerer sig om det faktiske og om den relation, der er mulig at opnå i de enkelte tilfælde. På den måde bliver inklusionen et spørgsmål om den enkeltes deltagelse i hverdagsprocesser, og om fællesskabets muliggørelse af denne deltagelse. Således er inklusion noget, hvor pladsen til deltagelse på den ene side skal skabes, men samtidigt på den anden side noget, den enkelte aktivt skal deltage, i og være med til at udforme.

Samarbejdspartnere
Kulturgyngen lægger vægt på at opbygge et netværk af samarbejdspartnere.
 
De samarbejder med det etablerede offentlige system inden for Socialforvaltningen, Fritids- og Kulturforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen samt diverse organisationer og foreninger i Århus Kommune såsom FO-Aarhus.

Der foregår et tæt samarbejde med kunst-, foto- og musikskolen Byhøjskolen og Backstage, live venue& nightclub. Ligeledes samarbejdes med City Sleep-In, hotellet i Havnegade, der tidligere var en del af Kulturgyngen. Der er desuden i 2014 opstartet et samarbejde med  Folkbooking.
Kulturgyngen er en del af "Mød Mejlgade"