Da Journalisthøjskolen i Aarhus flyttede til et nyt mediehus i 2021, gik  Ejendomsselskabet Domis i gang med at rive en del af den ned og forvandle det et nyt boligområde med fokus på bæredygtighed, fællesskab og inklusion. Det skal rumme ca. 1.100 nye beboere og omfatte en række forskellige boligtyper, bl.a. 300 ungdomsboliger, familieboliger til mere end 500 mennesker samt Storbylandsbyen II, som er et særligt almennyttigt og inkluderende boligtilbud til bl.a. sårbare mennesker.

I skolens bevaringsværdige hovedbygning planlægger FO-Aarhus i et nyt partnerskab med Ejendomsselskabet Domis, Østjysk Bolig, Business Park Skejby og Socialt Udviklingscenter SUS at etablere et selvstændigt aktivitets- og mødested, et Skejby Forsamlingshus, som har fået navnet Kulturhus Bunkeren. Det skal danne ramme for fælles aktiviteter, udfoldelse, relationer og netværk for alle beboere, virksomheder og institutioner i området – samt det nye Museum Ovartaci, som tilflyttede fra Psykiatrisk Hospital.

Forsamlingshuset organiseres som en socialøkonomisk virksomhed, der skaber nye jobmuligheder for ledige, som ellers har svært ved at finde fodfæste – både i arbejdslivet og i det hele taget. Disse jobmuligheder skal skabes i og omkring Skejby Forsamlingshus i et tæt samarbejde med det lokale erhvervsnetværk Business Park Skejby, der omfatter mere end 130 meget forskellige virksomheder – både størrelses- og forretningsmæssigt.

FO-Aarhus har erhvervet den bygning, der skal rumme forsamlingshuset: Kulturhus Bunkeren.

 

FO-Aarhus har i juni 2020 modtaget en donation på 3,8 millioner kroner fra A. P. Møller Fonden

Pengene skal bruges til at skabe nye jobs i Skejby for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

I de fleste virksomheder findes der forskellige småopgaver, der ligger og fylder langt nede på to-do-listen, og selvom opgaverne måske ikke er verdens største – ja, så tager de alligevel tid, som kunne bruges på andre og vigtigere opgaver.

Men et job, som måske syner af lidt, kan sagtens have stor værdi for andre. Særligt for personer, som har brug for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. For der er desværre mange på kanten af arbejdsmarkedet, som leder efter et job. Et lille job. Få timer. En ny chance.

Det er ideen bag FO-Aarhus nye initiativ: Skejby Rangers – at skabe nye muligheder for virksomheder, der gerne vil tage socialt ansvar og samtidig har brug for hjælp til at få løst nogle mindre opgaver, så de faste medarbejdere får bedre tid til sine kerneopgaver. Det vil bl.a. dreje sig om lettere opgaver inden for ejendomsdrift- og vedligeholdelse, køkken &kantine samt administration m.v., som skal samles i en række nye småjobs.

Skejby Rangers er udviklet i samarbejde med erhvervsnetværket Business Park Skejby ud fra et fælles ønske om at gøre området mere mangfoldigt, bæredygtigt og attraktivt, og det får hjemme i det nye bylivshus, Kulturhus Bunkeren, som...

  • lukkede dørene op i januar 2021 i den tidligere Journalisthøjskole på Oluf Palmes Alle 11 i Aarhus N,
  • skal være et socialt og kulturelt samlingssted for alle i området: Beboere, studerende samt virksomhederne og deres medarbejdere.

Desuden skal Kulturhus Bunkeren også huse Museum Ovartaci, som rummer en af Europas største samlinger af l'Art Brut, dvs. kunst lavet af mennesker med psykiske lidelser.

Der er rigtig mange sårbare mennesker, der stadigvæk står uden for arbejdsmarkedet, og som har et brændende ønske om at få sig et job. Derfor er der brug for at tænke nyt, og det prøver vi med dette initiativ, fortæller direktør Torben Dreier, FO-Aarhus.

Initiativet udspringer af de erfaringer, som FO-Aarhus har gjort, siden oplysningsforbundet etablerede sit 10.500 m2 store aktivitetscenter, FO-byen, i det centrale Aarhus fra 2009. Helt fra starten er langt de fleste af de opgaver, der vedrører den daglige drift og vedligeholdelse af centret, blevet løst af socialt sårbare mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, og derfor er FO-Aarhus i dag en af de virksomheder i Aarhus, der procentuelt har ansat flest mennesker i fleksjob m.v.

Med bevillingen fra A. P. Møller Fonden bliver der nu skabt muligheder for, at disse erfaringer kan videreføres og -udvikles i et samarbejde med virksomhederne i Aarhus N, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for, slutter Torben Dreier.

Kontakt:

  • Skoleleder Torben Dreier, 2220 4955, td@fo-aarhus.dk
  • Projektmedarbejder Stig Christensen, 2020 7687, stch@fo-aarhus.dk

 

FO-Aarhus leverer folkeoplysning til projektet i form af fleksibel tilrettelagt undervisning, foredrag og debatskabende aktiviteter. 

 

Pjece om kontor og administration

Pjece om køkken og kantine

Pjece om ejendomsservice

Se mere på http://skejbyrangers.dk/