Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Aktivitetscenter for voksne med udviklingshæmning.

Målgruppe: Voksne med udviklingshæmning og med betydelig og varig behov for pædagogisk støtte i hverdagen.

Profil: Bøgeskovgård Aktivitetscenter ønsker at skabe et miljø og en kultur, hvor der er fokus på den enkelte brugers trivsel og udviklingsmuligheder. Bøgeskovgård skal være et sted, hvor brugerne oplever livskvalitet i hverdagen. På Bøgeskovgård er alle brugerne tilknyttet en basisgruppe, som er med til at give dem tryghed og struktur i hverdagen.

Bøgeskovgård har følgende basisgrupper: Billedværksted, køkkenholdet, sansestormerne, naturholdet og aktivitetsgruppen. Brugerne mødes dagligt til morgensamling med sang, og der arrangeres løbende aktiviteter på tværs af basisgrupper.

Pladsantal: Bøgeskovgård giver tilbud til mellem 85-90 brugere.

Personalesammensætning:På Bøgeskovgård Aktivitetscenter er der ansat pædagoger, pædagogmedhjælpere, en køkkenassistent samt teknisk og administrativt personale. Bøgeskovgård Aktivitetscenter har åbent fra kl. 7.30 til kl. 15.30 på hverdage.

FO-Aarhus leverer folkeoplysningstimer til Bøgeskovgård.

Læs mere på Bøgeskovgårds egen hjemmeside

 

Bøgeskovgård

Bøgeskov Høvej 5

8260 Viby

Telefon: 87 33 15 33