Projekt Housekeeping er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, der varer i 8 uger i op til 37 timer om ugen, under FO-Aarhus, der har til formål at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, med motiverende, opkvalificerende og støttende indsats ift. at kunne vende tilbage til det aktive arbejdsmarked.  

Forløbet tilrettelægges med afdækning af faglige kompetencer i relation til genindtræden på arbejdsmarkedet på ordinære og støttende vilkår. 

Forløbet gennemføres i en vekselvirkning mellem undervisning/opkvalificering af arbejdsfunktioner inden for følgende områder: Rengøring/arrangementer eller Pedel/Ejendomsservice. 

Der arbejdes systematisk med krav til deltagernes mødestabilitet, normer og adfærd i relation til det at være medarbejder på en arbejdsplads. Der arbejdes især i grupper med fokus på at blive god til at samarbejde på tværs, men også enkeltvis. 

Der er løbende samtaler med den enkelte. 

Der er ugentlig beskæftigelsesrettet og jobunderstøttende undervisning og vejledning i vores Jobcafe med sparring om og finpudsning af ansøgninger og CV, vejledning i at gå til samtaler samt udfyldelse af job log. 

Ugentlig danskundervisning med dansklærer. 

Der er løbende beskæftigelsesrettede og kulturelle ture ud af huset. 

Første gang møder man op til en personlig samtale med Bettina på mandage kl. 09.00 på adressen nedenfor. 

Projekt Housekeeping har til huse i Kulturhus Bunkeren på Olof Palmes Allé 11 i Skejby (Den gamle Journalisthøjskole). 

Arrangeret efter lov om Folkeoplysning og Forberedende Voksenundervisning og i samarbejde med Dansk+ 

 

Bettina Bakkestrøm, projektleder, mentor og underviser:

23 20 42 67 / bbak@fo-aarhus.dk 

 

Kirstine Christiansen, virksomhedskonsulent:

21 17 33 86 / kich@fo-aarhus.dk

Katharina Klarskov Vollmann, socialrådgiver og mentor:

21 31 19 22 / kkv@fo-aarhus.dk

Gitte Neimann Bach, dansklærer og virksomhedskonsulent:

gnb@fo-aarhus.dk