Er du ledig?

Vil du være en del af et fællesskab?

Vil du have opbygget din selvtillid?

Kan du lide at gøre rent, eller lave mad eller er du ferm på hænderne?

Kom ned i vores fællesskab i FO-byen i Aarhus.

 

 

Projekt Housekeeping er et praktisk forløb under FO-Aarhus, der har til formål at skaffe jobparate kontanthjælpsmodtagere med interesse i rengøring, pedelarbejde og køkkenarbejde ansættelse i de forskellige brancher og sikre at den enkeltes situation optimeres, således at et erhvervet job kan fastholdes.

Der arbejdes systematisk med krav til deltagernes stabilitet, normer og adfærd i relation til det at være medarbejder på en arbejdsplads.

Målet for den enkelte deltager er at blive i stand til at tage arbejde på deltid, eller fuld tid og at fastholde dette.

Projekt Housekeeping består af tre projekter:

Rengøring – Pedel – Køkken.

Det er et 13 ugers forløb, med mindre borgeren får arbejde inden.

Der er arbejde op til 25 timer om ugen.

Der er undervisning og vejledning i ansøgninger, cv og udfyldelse af joblog.

 

13 ugers varighed.

Projekt Housekeeping har til huse oppe under taget i den gamle handelsskole inde midt i Aarhus midtby.

Første gang møder du op til en personlig samtale med Bettina på mandage kl 1200 på adressen nedenunder.

Adresse: Vester Allè 8, Indgang B (3 sal th)

Arrangeret efter lov om Folkeoplysning og Forberedende Voksenundervisning og i samarbejde med Dansk+

 

Projektleder: Bettina Bakkestrøm, tlf. 23 20 42 67 eller mail: bbak@fo-aarhus.dk

Sted: Vester Allè 8, indgang B (3 sal th)

 

Medarbejder i rengøringsbranchen

 • Udføre rengøring med professionelle redskaber i Fo-byen og på Fredens torv
 • Vælge de rette rengøringsmidler og -doser til opgaven
 • Planlægge & udførelse af effektiv rengøring
 • Udføre arbejdet med hensyn til egen og andres sikkerhed
 • Benytte ergonomiske arbejdsstillinger
 • Forstå normer og adfærd på arbejdspladsen
 • Blive god til at arbejde i et team
 • Undervisning i Rengøring og Dansk
 • Registrere jobsøgning i joblog
 • Styrke og pleje din krop, så den kan holde til fysisk arbejde
 • Søge job i rengøringsbranchen via FO-Aarhus netværk
 • Kursusbevis gives hvis man gør sit arbejde godt, er deltagene & mødestabil.

 

Medarbejder i pedelbranchen

 • Udføre arbejdet med en pedel i Fo-byen og på Fredens torv
 • Lave forfaldende servicearbejde
 • Feje udenoms arealer
 • Udføre ad hoc opgaver
 • Benytte ergonomiske arbejdsstillinger
 • Forstå normer og adfærd på arbejdspladsen
 • Blive god til at arbejde i et team
 • Undervisning i Dansk
 • Registrere jobsøgning i joblog
 • Udføre arbejdet med hensyn til egne og andres sikkerhed
 • Styrke og pleje din krop, så den kan holde til fysisk arbejde
 • Søge job i bl.a. pedelbranchen via FO-Aarhus netværk
 • Deltagerbevis gives hvis man arbejder godt, er deltagene & mødestabil.

 

Medarbejder i køkkenbranchen

 • Udføre madlavning med professionelle redskaber i Cafe Nicolai
 • Lære om hygiejne, rengøring i køkkenet
 • Ekspedere kunder og sælge maden
 • Udføre arbejdet med hensyn til egen og andres sikkerhed
 • Benytte ergonomiske arbejdsstillinger
 • Forstå normer og adfærd på arbejdspladsen
 • Blive god til at arbejde i et team
 • Undervisning i Dansk
 • Registrere jobsøgning i joblog
 • Styrke og pleje din krop, så den kan holde til fysisk arbejde
 • Undervisning i ansøgning og cv
 • Du får et hygiejnebevis
 • Kursusbevis gives hvis man gør sit arbejde godt, er deltagene og mødestabil.

 

FO-Aarhus

FO-Byen, Frederiksgade 78C, 8000 Århus C

tlf. 87 46 45 00

 

 

I nyhedsbrevet fra Dansk+ maj 2017 kan man læse en artikel med titlen: Gulvvaskedansen giver den rigtige holdning og arbejdsstilling. Her er et lille uddrag af artiklen:

... et 13 ugers kursusforløb, hvor formiddagen går med praktik i et til lejligheden opbygget træningsmiljø i form af et hotelværelse. Eftermiddagen går med fagsprog og kendskab til det danske arbejdsmarked...

Men onsdagene er specielle - for her foregår hele dagen i praktik på Montra Hotel Sabro Kro. Det er oldfruen, Jane Thomsen, der står for denne praktisk faglige undervisning. Jane understreger, at det er en stor fordel at undervisningen foregår i det faglige miljø. ”Her møder de alle de andre medarbejdertyper på et hotel, og de bliver bevidste om, hvad der egentlig kræves for at klare arbejdet og mærker den kultur, der er på et hotel.”

... Der er en del mænd på holdet, og de har ikke noget imod rengøringsarbejde, men går på med krum hals. ”Gulvvaskedansen er mændenes favorit, og det er vældig morsomt at se, hvordan de forstår at svinge gulvmoppen i fin rytmik, så de både får den rigtige holdning og lethed med, og den rigtige hastighed.” Der er en tendens til at mændene konkurrerer lidt om, hvor hurtigt de kan få arbejdet gjort færdigt, men de er ikke færdige før Janes professionelle vurdering er blevet afsagt. Hvis de bliver for smarte, så er Jane ikke blev for at lægge et par udfordringer ind i værelserne. Det kan være en glemt sko under sengen eller nogle genstridige hår i håndvasken...

Op mod 10 fra projektet har allerede fået fast arbejde.

 

Dansk+ er et projekt om at forbedre indvandreres danskkundskaber.

Et samarbejde mellem KL, LO og DA og 10 kommunale samarbejder mellem jobcentre og sprogudbydere.

 

Læs hele artiklen her: http://danskplus.dk/nyhedsbrev/dansk%2B%20nyhedsbrev%20maj%202017.html