Projektvuggen eller projektlaboratoriet

(Artikel fra FO-Aarhus' blad Nicolai, nr. 2, 2009 v/red. Peter Schultz)

Når man siger administration, tror jeg, de fleste kommer til at tænke på en bureaukratisk, stationær og lidt tung størrelse. Men rent faktisk er projektlaboratoriet en del af administrationen, og ja, der er selvfølgelig alle de almindelige administrative opgaver som registrering, løn osv., der er bare meget andet, som også er en del af denne organisme.

FO-Aarhus kan lide at være anderledes ikke bare for at være anderledes, men fordi der er brug for nogen, der ser på ting med lidt andre øjne. Nogen som er i stand til at se ind bag det umiddelbart synlige og se potentialet. Også anderledes ved at være i stand til at løse opgaver og problemstillinger på kreative, unikke måder.

Henrik Gram Nielsen, som er mangeårig projektmedarbejder hos FO-Aarhus, ser store muligheder i det at store dele af FO-Aarhus samles. Administration m.m. samles i et stort kontormiljø, og hvor der tidligere har været en opdeling i små enheder, hvilket har gjort samarbejde på tværs mere krævende, forudser Henrik, at udvikling bliver mere nærværende. Det bliver et rum, der lægger mere op til snak på tværs, at spille bold med hinanden og lade nye ideer opstå. Ikke nødvendigvis som et direkte mål i sig selv men som en naturlig følge.

Som sagt er der intet stationært over administration og ledelse i stuen og på 1. Sal i Frederiksgade 78C. Dele af kontormiljøet vil komme til at fungere som kontorhotel. Hvor grupper, projekter, ja der er i princippet ingen grænser for hvem, der kan leje sig ind, i kortere eller længere tid, og i denne periode være en del af et dynamisk miljø, hvor ideer afprøves før, de evt. virkeliggøres. Så det er altså et område, som hele tiden vil være i bevægelse og forandring.
Det er et sted hvor, som Henrik siger, der er større kontakt og samspil, og samspil kan godt forstås som modspil.

Henrik fortsætter:
Der har nok i en periode været en tendens til, at vi har haft meget fokus på egne ideer og projekter. I en årrække blev der søsat rigtig mange, og der har været et behov for at følge disse til dørs og få dem til at køre selvstændigt.

Flytningen og de nye omgivelser varskoer en genopdyrkelse at Kultur Rådgivningen, som altid har været en væsentlig del af FO-Aarhus, men som ikke har fået helt så megen opmærksomhed de senere år. Jeg kunne godt forestille mig, at KR ændres til at blive en kulturel katalysator.
Vi er til for at hjælpe, det har vi altid været, og det vi i projektvuggen kan hjælpe med er ressourcer af forskellig karakter. Da vi har arbejdet sammen med kommunen og en lang række instanser igennem tiden, har vi et væld af kontakter i forhold til det økonomiske, vi ved, hvor der skal søges m.v.. Vi har et kæmpestort netværk og kan være behjælpelige i forbindelse med netværkssammenføring.

Vi kan være fødselshjælpere. Vi kan hjælpe med at afprøve ideer, udvikle ideer, virkeliggøre ideer. Vi har manpower, støtte, viden og en rigtig stor erfaring. Og det er ikke kun på det nationale plan. Vi har nu mulighed for at få oprustet det internationale samarbejde og brede det ud i netværket. Udveksling af tanker og ideer på tværs af netværk og nationale grænser.
Ideer har det med at være nogle teoretiske størrelser, som det kan være svært at konkretisere, når man selv er dybt begravet i dem. Der kan vi gå ind og se på dem med friske ubundne øjne og dermed finde nye veje.

Projektlaboratoriet handler også om at skabe nye samarbejdsrelationer og udvikle de eksisterende. At se og bruge de uendelige mængder af ressourcer der er til stede alle mulige vegne, og som slet ikke udnyttes i tilstrækkelig grad.

 

Se os som en idébank. Et sted hvor ideer kan vokse.

Se os som en projektbørs. Et sted hvor du kan blive og være en del af projekter. Hvor du kan investere i og/eller finde investorer til projekter.

Se os som en kompetencebutik. Et sted hvor du kan finde de kompetencer, du har brug for eller få hjælp til at finde dem.

I samarbejde med FO-Aarhus