Interlida 1 og 2- internationalt projekt

EU Socrates sprogprojekt 1999-2001

Et interaktivt sprogkursus med litauisk og dansk som både modersmål og fremmedsprog

Målgruppe:
Dansktalende der ønsker at lære litauisk (1)
Litauisk talende der ønsker at lære dansk (2)
Alment sprog for nybegyndere

Formål: Udvikling af kursusindhold og produktion af 2 cd rom'er (produktorienteret)

Forløb:
Videreudvikling af SpeakWrite softwaren til almen målgruppe. Der skønnes et "marked" på 200-300 stk. af begge cd'er.

INTERLIDA er et interaktivt fremmedsprogskursus på cd rom og internettet til brug i klasseundervisning, til åben og fjernundervisning og til selvstudium for dansktalende, der ønsker at lære litauisk (1. projektår) og for litauisk talende, der ønsker at lære dansk (2. projektår) med mulighed for at integrere nye tekster og øvelser hentet ned fra en hjemmeside på internettet (3. projektår). 

Cd rommen indeholder forskellige enheder - scenarier - der alle indeholder følgende seks dele: 
1. en grund-dialog som kan ses på skærmen med mulighed for at skifte mellem de to sprog, og som kan høres på fremmedsproget samlet og ord for ord.
2. Første øvelse er en multiple-choce forståelses test. 
3. Anden øvelse er rollespil, hvor brugeren kan vælge sin(e) rolle(r) i modspil med computeren. 
4. Tredje øvelse er en skriftlig udfyldningsøvelse med ord, som computeren vælger tilfældigt. 
5. Fjerde øvelse er videregående med introduktion af nye ord, som ikke er med i grund-dialogen. 
6. Femte øvelse er en dialog med computeren, der øver lytte-forståelse med mulighed for forskellige svar, der udløser forskellige nye spørgsmål.

Hjemmesiden rummer tilsvarende tekster og øvelser til udvidelse af ordforrådet og øget sværhedsgrad. Brugere, der har cd rommen, kan hente filer ned på deres harddisk, og cd rommen vil indholde software der integrerer de nye filer i sprogkursets brugeflade.

MÅLGRUPPE er den brede befolkning, i skoler og uddannelsesinstitutioner eller som bruger kurset på egen hånd derhjemme eller som fjernundervisnings elever.

Første udgave har som målgruppe dansktalende (incl. mennesker i de nordiske lande, der forstår dansk), der ønsker at lære litauisk.

Anden udgave har som målgruppe litauere og litauisk talende, der ønsker at lære dansk (hvormed de også har mulighed for at forstå de øvrige skandinaviske sprog).

Fra hjemmesiden skal der kunne hentes nye tekster og øvelser til begge udgaver.

PROJEKTETS VARIGHED er planlagt til 3 år - et år til hver udgave og et til de netbaserede, supplerende filer.

PARTNERSKABET består af en dansk voksenundervisningsinstitution (oplysningsforbund) + et dansk, privat sprogkonsulent firma + et litauisk universitetsinstitut + et engelsk, privat softwareudviklingsfirma.

HOVEDAKTIVITETER
- at forfatte og oversætte indholdet som skal fyldes ind i en eksisterende software ramme. I andet projektår igen en god portion tekstskrivning + oversættelse + en del mere programmering, fordi softwaren forberedes til flytning over i en web-browser. I tredje projektår nye tekster og øvelser. Samtidig skal softwaren tilpasses, så tekster + grafik + lyd kan downloades fra en hjemmeside, der designes til formålet.

Projektleder: Henrik Gram Nielsen

Samarbejdspartnere:
Dalia Kommunikation - DK
Quadrant Learning Systems - UK
Det Skandinaviske Institut v. Vilnius' Universitet -  LT (1)
Aidai & Partneriai - privat konsulent firma - LT (2)

Finansiering: EU's Socrates program (42,3 % medfinansiering i år 1 og 49,9% i år 2)