Alle er vindere, når en virksomhed og en lærling indgår en samarbejdsaftale

Virksomheden får en ung medarbejder, der er ivrig efter at arbejde hårdt for at få en god uddannelse og den anerkendelse, der følger med.

Den unge får en læreplads og vokser både fagligt og menneskeligt.Og samfundet får en tilført en ressource, som kan bidrage til vores alles bedste.

AARHUS TECH, Århus Købmandsskole, FO-Aarhus og Bakken Bears er gået sammen om Lærlingeprojektet, hvor målet er at skaffe 150 lærepladser til unge aarhusianske erhvervsskoleelever.

Med midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø i ryggen er det muligt at overkomme en af de største barrierer mellem virksomheder og lærlinge.

Vi ordner de praktiske ting

Både AARHUS TECHs og Århus Købmandsskoles virksomhedskonsulenter tager sig nemlig af de praktiske ting med at få din virksomhed godkendt som læreplads samt papirarbejdet i forbindelse med elevansættelse og elevbonus.

Supplerende undervisning

Samtidig kan FO-Aarhus og Århus Købmandsskole tilbyde supplerende undervisning sideløbende med praktikken, ligesom eksisterende ansatte kan få en lang række undervisnings- og udviklingstilbud - hør mere om de mange muligheder hos projektleder Thomas Unterschlag.

Alle er vindere, når vi skaber plads med Lærlingeprojektet.

Hos Kaj Ove Madsen A/S har vi altid lagt stor vægtpå at ansætte lærlinge

Når man som virksomhed tager en lærling, er man med til at hjælpe et ungt menneske på vej mod en uddannelse og videre ind i et godt arbejdsliv. Samtidig er man med til at uddanne fremtidens arbejdskraft og sikre den fødekæde, som ens egen virksomhed er en del af.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det papirarbejde,der følger med en lærlingeansættelse, godt kan være lidt tungt at løfte - ikke mindst for mindre virksomheder. Derfor er det ekstra godt, at Lærlingeprojektet netop tager højde for denne udfordring.

Som sponsor i Bakken Bears håber vi, at de øvrige virksomheder i sponsornetværket vil bakke op om initiativet. Men hvis vi for alvor skal løse udfordringen med de manglende praktikpladser, er det vigtigt, at også resten af Aarhus' virksomheder bakker op.

Morten Thøgersen
Direktør
Kaj Ove Madsen A/S Aarhus

Et samarbejde mellem Bakken Bears, AARHUS TECH, Århus Købmandsskole, FO-Aarhus
 
Thomas Unterschlag
Projektleder
 
Bent Wachmann
Virksomhedskonsulent
 
FO-Byen
Frederiksgade 78 C.
8000 Århus C
Tlf.: 22204977
Mail: tun@fo-aarhus.dk