Start 1.1.1996 - Uddannelsen er nedlagt pr. 31.1.2001

Målgruppe: Unge mellem 18 og 25.
Uddannelsens navn henviser til, at den er et tilbud, der supplerer de mere traditionelle ungdomsuddannelser som adgang til arbejde eller fortsat uddannelse.

Antal deltagere: ca. 50 uddannelsesplaner pr. år

Formål: At vejlede og lægge en uddannelsesplan for de interesserede, der henvender sig

Forløb:
FUU skal vare mindst 2 højst 3 år og sammensættes af mindst 3 (for 2-årige) eller mindst 4 (for 3-årige) uddannelseselementer som kan bestå af undervisning, praktik, arbejdsafprøvning, foreningsarbejde, projektdeltagelse, udlandsophold m.fl. aktiviteter, der bidrager til personlig udvikling, praktisk og teoretisk dygtiggørelse.

Forløbet indledes normalt med et 3 ugers introduktionskursus hos den uddannelsesansvarlige skole og skal indeholde mindst 40 ugers "skolegang" dvs. deltagelse i etablerede, godkendte undervisningsforløb som fx erhvervsskoler, AMU kurser, produktionsskole, højskole, daghøjskole, HF enkeltfag.

FUU er SU-berettiget for elever over 17 år. Til undervisningsudgifter og omkostninger, der ikke er dækket af anden lovgivning ydes der et statsligt tilskud på p.t. max 844 kr. om ugen.

Projektleder: FUU-vejleder Anette Hansen

Samarbejdspartnere: Daghøjskolerne i FO-Aarhus' netværk, hvoraf nogle selv står for FUU-vejledningen

Finansiering: SU + statsligt tilskud og de love, som en given uddannelsesdel ellers finansieres efter