Jobplacering af flygtning og indvandrere

Jobplacering af flygtninge/indvandrere sætter vedvarende fokus på opgaven, at skaffe jobplaceringer. Et grundlæggende element i dette fokus er at organisere aktiviteterne, så de ligner almindeligt arbejde så meget som muligt. En logisk konsekvens af dette er organiseringen i sjak, arbejdshold, hvor nogle få medarbejdere arbejder sammen under ledelse af bajsen. Udover det individuelle aspekt ligger det innovative i FO-Aarhus' koncept i "simulationen" af en arbejdsplads, hvor ansatte og jobsøgende arbejder side om side.
Den jobsøgende vil indgå i et arbejdssjak på baggrund af individuelt behov f.eks. et rengøringsjak, pedelsjak, kontorsjak, edb-sjak eller lagersjak, hvor de jobsøgende deltager i arbejdsopgaverne sammen med øvrige medarbejdere i firmaet. Sjakbajsen er kontaktperson i det daglige og arbejder sammen med den jobsøgende en del af tiden.

Det daglige arbejde danner grundlag for en observation af og en dialog med den jobsøgende, der også i sjakket kan komme ind i en "arbejdsmæssig stemning". Hvis ikke vedkommende i forvejen har denne stemning, kan han eller hun her komme op i tempo, få korpsånd, påtage sig ansvar og tage arbejdsmæssige, kulturelle og personlige udfordringer op. Dette sker helt i tråd med formålet i rammekontrakten, nemlig "… at klienterne oplever en ændring fra passiv modtagelse til aktivt at tage ansvar for eget liv".

Både den jobsøgende og sjakbajsen har tæt kontakt til en jobkonsulent, der har det overordnede ansvar for forløbet i jobplaceringen. Jobkonsulenten vejleder og hjælper i forhold til de barrierer, der måtte være i den jobsøgendes situation, og sørger for sammen med den jobsøgende at sætte foranstaltninger, der ligger uden for arbejdet, i gang. Arbejdet i sjakkene kan afbrydes nogle timer om dagen eller ugen, når det understøtter det jobmæssige sigte, ved at jobkonsulenten samler (en del) de jobsøgende til undervisning i arbejdspladskultur, planlægning i familien, når man arbejder eller lignende. Denne vekselvirkning skal være med til at skabe en tro på egne evner og sætte tingene i sammenhæng.

Se folder om Jobplacering

Arbejdsmarkedspolitisk AGENDA 10. juni. 2004, nr. 11