Start: 1992

Målgruppe: Ledige i alderen 25 - 50 år

Antal deltagere: Ca. 12. Ved frafald suppleres der op fra en venteliste i de fire første måneder.

Formål
At uddanne kursisterne til at servicere ansatte og kunder i mindre og mellemstore virksomheder med frokost til kolleger og gæster, kaffe på kanden, oprydning, grønne planter, budtjeneste, modtagelse af gæster m.v., samt at kunne afløse i ikke-komplicerede kontorfunktioner som fx reception, omstilling, skrivning og arkivering.

Forløb
26 uger, heraf 4 - 8 ugers praktik afhængigt af den enkeltes behov. Undervisningen tilstræber: A) ALMENE KVALIFIKATIONER (ca. 6 uger) som personlig udvikling, skriftlig og mundtlig formulering, kommunikation og kropssprog, servicebevidsthed, virksomhedskultur, arbejdsmarkeds- og samfundsorientering, afklaring og udslusning til job eller uddannelse, og B) FAGLIGE KVALIFIKATIONER (ca. 10 uger) som salg & service, tekstbehandling med blindskrift og retskrivning, edb-bogholderi, engelsk/tysk (folkeskoleniveau), køkkenhygiejne, ernæring, frokost, receptioner, blomster og grønne planter, disponering og budget.

Projekt Firmastewardessernes indhold
Projektet består af følgende 3 kursuselementer, som behandles både teoretisk og praktisk:

- Det, man kunne kalde det værtinde-faglige: madlavning, planlægning, indkøb, servering, vask, rengøring, blomsterpasning m.v.

- Det handels- og kontorfaglige: tekstbehandling, blindskrift, retskrivning, handelssprog, edb-regneark, salg og service, sprog, arkivering m.v.

- Den personlige udvikling - de personlige kvalifikationer/kompetencer: styrkelse af  tro på egne evner, mundtlig og skriftlig formulering, kvalitets- og servicebevidsthed, situationsfornemmelse og selvstændighed, personlig fremtræden. Desuden undervises i arbejdsmarkedskendskab.

Målsætning
Firmastewardessen skal opnå faglige og personlige kvalifikationer, der matcher opgaver som:

* at afløse/hjælpe, hvor der er behov, eksempelvis i reception og omstilling, med skrivning og arkivering og andet forefaldende kontorarbejde

* at medvirke til et godt arbejdsmiljø

* at sørge for, at der altid er kaffe på kanden, at der er rent og ryddeligt, at der er toiletpapir, viskestykker og rengøringsartikler

* sørge for, at de grønne planter ikke ligner tørre pinde, at gardinerne bliver vasket, tæppet renset

* at lave og servere frokost både til gæster og personale

* at køre budtjeneste

* at tage pænt imod kunder og gæster og hente folk i lufthavnen osv.


Projektleder: Bl.a. Christa Bugge og Anette Høyer

Samarbejdspartnere: Socialforvaltningen, Familie- & Arbjdsmarkedssektoren

Finansiering: Bistandsloven par. 43, Folkeoplysningsloven, Kommunal aktivering, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd