1995 - 2001

Målgruppe
Udlændinge, der er gode til at tale og læse dansk, som ønsker at blive gode til at skrive dansk

Antal deltagere: Mindst 12

Formål
Styrkelse af deltagernes integrationsmuligheder gennem afklaring af deres uddannelses- og erhvervsønsker og -evner. At bringe deltagernes skriftlige og mundtlige dansk på profiltest-niveau og undervise dem i tekstbehandling og andre PC-funktioner i projektorienteret undervisning.

Undervisningstemaer:
*at skrive på computer
*at skrive en børnebog
*at skrive ansøgninger
*at lave en kogebog
*at skrive læserbreve og kronikker
* at skrive eventyr og noveller
*at holde foredrag
*at skrive tekniske artikler
* at skrive frit fra leveren.

Deltagerne vil komme i forskellige former for praktik, hvor de får mulighed for at afprøve og bruge deres skriftlige dansk i praksis. Ved kursets afslutning vil deltagerne have så stor rutine i skr. dansk, at de måske kan gennemføre en almindelig dansk uddannelse.

Ord & Liv har til formål at afklare den ovenfor beskrevne målgruppe med hensyn til kompetencer og personligt beredskab, og dermed at gøre kursisterne klar til videre uddannelse, eller erhvervsmæssige aktiviteter.

På kurset arbejdes der specifikt med deltagernes blokeringer i forhold til at kunne se realistisk på egne evner. Der er således både tale om at styrke deltagernes selvtillid, og at afpasse deres ønsker efter virkelighedens krav.

Der arbejdes systematisk med deltagernes personlige kompetencer i relation til deres erhvervs- og uddannelsesmæssige ønsker, og den individuelle afklaring vægtes højt.

Elementerne i undervisningen bearbejdes i høj grad gennem diskussion, hvor udvekslingen kursisterne imellem fungerer som processkaber. Samtidig bearbejdes stoffet skriftligt, mens emner omkring personlige kompetencer tillige bearbejdes gennem løbende samtaler mellem lærer og elev.

Såvel den mundtlige som den skriftlige bearbejdning bibringer kursisterne en større sproglig nuancering, og dermed et højnet sprogligt niveau.

Nøgleordene for den proces, der sættes i gang på kurset er: Ansvar for egen læring, Systematik, Analyse, Selverkendelse, Selvtillid, Afklaring og Realistisk plan.

Forløb
17 ugers forløb incl. praktik. 30 timers undervisning om ugen i bla: At skrive på computer, at skrive små historier og tekster for børn. At læse aviser og skrive om det. At skrive læserbreve og mindre artikler. At diskutere på dansk og skrive din mening. At skrive ansøgninger. Der bliver også samfundsundervisning og afklaring af deltagernes fremtidsønsker og muligheder.

Projektleder: Puk Mjelve

Samarbejdspartnere: Socialforvaltningen

Finansiering: Bistandsloven par. 43